Universiteit Leiden

nl en

Inclusief leiderschap in publieke organisaties

Op dinsdag 27 november organiseerde het Leiden Leadership Centre weer een succesvolle Leiden Leadership Lunch. Ditmaal stond het thema ‘Inclusief leiderschap in publieke organisaties’ centraal. Naast verander – en verbindend leiderschap is inclusief leiderschap een terrein waar het LLC haar onderzoek op richt.

Onderzoek naar inclusief leiderschap

Na een hartelijk welkom van prof. Sandra Groeneveld en een introductieronde onder de aanwezigen, was het woord aan Dr. Tanachia Ashikali. Ashikali presenteerde in het kort haar promotieonderzoek waarin zij zich heeft gericht op de vraag hoe leiderschap kan bijdragen aan inclusiviteit in publieke organisaties. Inclusie gaat volgens Ashikali om het vinden van een balans tussen enerzijds de waardering van uniekheid en verschillen en anderzijds het gevoel van verbondenheid binnen het team. Met behulp van een zelf ontwikkelde meetschaal van inclusief leiderschap toont zij aan dat inclusief leiderschap  positief bijdraagt aan een inclusief klimaat in het team. Daarbij kan inclusief leiderschap de negatieve relatie tussen team diversiteit en een inclusief klimaat verminderen.

“Inclusiviteit gaat om erbij horen en tegelijkertijd ruimte voor eigenheid”

Lees meer over het onderzoek van Ashikali.

Inclusief leidinggeven in de praktijk

Na de wetenschappelijke inzichten over inclusief leiderschap, was het aan Iwan Bean om over inclusief leidinggeven in de praktijk te vertellen. Als directeur bij het Ministerie van BZK / Gemeente Den Haag en eigenaar van iwanbean.com, ziet Bean dat inclusief leiderschap onder velen een ambitie is. In zijn eigen leidinggevende praktijk probeert Bean allereerst voor bewustwording te zorgen en met mensen het gesprek over inclusie aan te gaan.

“Het gaat er niet alleen om dat we ambities over diversiteit en leiderschap uitspreken, maar ook dat we daadwerkelijk stappen zetten”

Om daadwerkelijk stappen te zetten vraagt Bean vaak aan leidinggevende hoe zij zelf bij gaan dragen aan een inclusief klimaat. De “Hoe”- vraag, duidend op de praktische invulling en daadwerkelijke acties van leidinggevenden, blijkt echter vaak lastig te beantwoorden.

De Leiden Leadership Lunch

De LLL is een terugkerende lunchbijeenkomst waarin leiderschap centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten worden inzichten uit praktijk en wetenschap over leiderschap met elkaar verbonden. Ook in 2019 zal het Leiden Leadership Centre weer lunchbijeenkomsten organiseren. Ideeën voor interessante thema’s of sprekers zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen via LLC@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.