Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude over haar onderzoek naar mobiele grensbewaking

Maartje van der Woude bevond zich na het uitkomen van haar onderzoek naar de mobiele grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee korte tijd in een Twitter-storm. Zo werd ze onder meer ‘landverraadster’ genoemd, omdat ze – kortgezegd – kritiek gaf op de grensbewakers. Over welke kritiek gaat het hier en wat waren de bevindingen van haar onderzoek?

Maartje van der Woude

Van der Woude had tijdens haar onderzoek zowel de grenscontroleurs als de gecontroleerden gevraagd naar hun bevindingen en daaruit was naar voren gekomen dat de marechaussees in sommige gevallen hun bevoegdheden overschrijden. In gesprekken met Van der Woude gaven marechaussees bijvoorbeeld aan dat tijdens een steekproefsgewijze controle van auto’s het uiterlijk van de inzittenden vaak een belangrijke rol spelen. ‘’Maar dat mag volgens Schengen nooit het enige criterium zij’’, zegt Van der Woude in de Groene Amsterdammer. ‘’Er moeten altijd andere criteria een rol spelen om een specifieke auto aan te houden. Bijvoorbeeld het soort auto of het rijgedrag’’, aldus Van der Woude.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.