Universiteit Leiden

nl en

Michel Orrit en Hermen Overkleeft lid KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kiest haar leden uit een select gezelschap van vooraanstaande onderzoekers. Op 17 september installeert de KNAW 21 nieuwe leden, onder wie Leids natuurkundige Michel Orrit en chemicus Hermen Overkleeft.

Michel Orrit

Orrit legde de basis voor de enkel-molecuul-optica. Hij ontwikkelde een gevoelige techniek die met laserlicht van specifieke golflengtes individuele moleculen laat oplichten. Eerst lukte dit alleen nog bij fluorescerende moleculen, maar later breidde Orrit die techniek uit zodat het ook werkt bij 'donkere' moleculen. Een van zijn meest recente wapenfeiten is het waarnemen van losse eiwitten met behulp van een goud-nanodeeltje. De technieken van Orrit helpen om allerlei fysische en chemische processen in levende materie te ontrafelen. Orrit ontving in 2017 de Spinozaprijs—de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding.

Hermen Overkleeft

Overkleeft wil inzicht krijgen in biologische processen op moleculair niveau. Hij combineert organische chemie met glycobiologie en immunologie. Hij ontwerpt bijvoorbeeld reactieve moleculen die met verschillende enzymklasses - zowel proteases als glycosidases - reageren en vervolgens irrreversibel gebonden blijven. Met deze gereedschapskist heeft hij verschillende diagnostische agens ontwikkeld die van toepassing zijn in uiteenlopende ziektes, van hematologische kankers tot lysosomale stapelingsziektes. Ook kunnen deze reagentia benut worden in de zoektocht naar verbindingen die op deze ziektes zouden kunnen ingrijpen. Overkleeft is tevens wetenschappelijk directeur van het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.