Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning lid van de Expert Group Violence Against Children van de Raad van Europa

Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht, is namens Nederland verkozen tot lid van de Expert Group Responses to violence against children (CAHENF-VAC) welke is opgezet om de Ad Hoc Committee for the Rights of the Child (CAHENF) van de Raad van Europa te assisteren.

Zoals de voorzitter van CAHENF, Maria-Andriani Kostopoulou uit Griekenland, uitlegt is CAHENF opgericht om de Raad van Europa’s strategie ter bescherming van de rechten van het kind als volwaardig individu, te implementeren. CAHENF heeft de werkgroep CAHENF-VAC opgericht ter ondersteuning van haar mandaat gerelateerd aan de implementatie van internationale en Europese standaarden om kinderen te beschermen tegen geweld, in het bijzonder priority area 3a life free from violence of all children” van de Raad van Europa’s strategie voor de rechten van het kind (2016-2021).

De CAHENF-VAC is samengesteld uit commissieleden uit maximaal 16 lidstaten die beschikken over grondige kennis van het recht en de beleids- en praktijkaspecten van kinderrechten. Daarnaast hebben zij expertise in preventie en bestrijding van geweld tegen kinderen. De groep experts zal twee keer per jaar bijeenkomen in Straatsburg in de periode 2018-2019. Tussendoor zullen de leden ook online de verantwoordelijkheden die bij hun functie horen uitvoeren.

Voor meer informatie over CAHENF-VAC, klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.