Universiteit Leiden

nl en

Legal Tech in Gefinancierde Rechtsbijstand

“Zou Legal Technology kunnen bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ?” Deze vraag werd door Jan Willem Kakebeeke namens het Leiden Law School Center for Legal Entrepreneurship and Innovation (CLEI) toegelicht in de bijeenkomst ter gelegenheid van de afronding van het rapport van de Commissie van der Meer.

Op 25 januari organiseerde de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een Ronde Tafel bijeenkomst in het kader van de afronding van het rapport van de Commissie Van der Meer. In navolging van de Commissie Wolfsen heeft Van der Meer onderzoek gedaan naar de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De heer Kakebeeke was uitgenodigd deel te nemen aan de bespreking van de conclusies uit het rapport en haakte specifiek aan op aanbeveling nummer 45: ‘ De Raad voor Rechtsbijstand heeft tot taak het bevorderen van technologische ontwikkelingen die bijdragen aan een efficiëntere rechtsbijstandverlening’.

Het CLEI heeft als doel door middel van onderzoek en onderwijs het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de impact van innovatie en technologie op het juridische werkveld. Het CLEI organiseert activiteiten rond juridische technologie en -ondernemerschap ten behoeve van studenten en professionals. Vanuit haar doelstelling is het CLEI uniek gepositioneerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie op de impact van innovatie op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

De commissie Wolfsen concludeerde destijds dat het huidige stelsel het doel bereikt waarvoor het is ingesteld, maar doelmatiger zou kunnen. Het onderzoek van Van der Meer richt zich vooral op het stelsel van de vergoeding voor advocaten gebaseerd op het puntensysteem en de bijbehorende urenvergoeding. Van der Meer concludeert dat advocaten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van gesubsidieerde rechtsbijstand niet voldoende verdienen gebaseerd op de normstelling van schaal 12BBRA.

Het CLEI nam deel aan de sessie Wetenschap en Innovatie van de Ronde Tafel bijeenkomst en heeft voorgesteld nader te onderzoeken op welke wijze innovatie, ondernemerschap en technologie zouden kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Daarbij kan gedacht worden aan het toepassen van huidige ontwikkelingen uit andere segmenten van het juridische werkveld op de minder markt-gedreven onderdelen van het recht zoals rechtsbijstand.

Op basis van de positieve reacties en de uitnodiging voor vervolgbijeenkomsten kan geconcludeerd worden dat Legal Tech de aandacht heeft van de politiek, branche- en belangenverenigingen en ambtelijke organisaties.

 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.