Universiteit Leiden

nl en

Prof. mr. Ton Liefaard spreekt in Straatsburg over kinderrechten in biomedische kwesties

Op 24 en 25 oktober jl. vond het internationale congres plaats dat door de Raad van Europa is georganiseerd om het 25-jarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (het Verdrag van Oviedo) te vieren.

Het doel van het congres was om de relevantie van het Verdrag van Oviedo in het licht van recente ontwikkelingen in de biomedische wetenschap te analyseren, ten behoeve van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van de Raad van Europa. In dat kader werden verschillende ontwikkelingen in de biomedische wetenschap onderzocht, alsook mogelijke uitdagingen voor de implementatie van het verdrag.

Het onderzoek ‘From Law to Practice: Towards a Roadmap to Strengthen Children’s Rights in the Era of Biomedicine’ geschreven door academici van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden; prof. mr. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten, bekleedt de UNICEF-leerstoel), mr. Daniella Zlotnik (onderzoeker en docent afdeling Jeugdrecht) en prof. mr. Aart Hendriks (Hoogleraar Gezondheidsrecht), werd op het congres gepresenteerd. Het onderzoek beoordeelt de bestaande internationale en Europese juridische normen ten aanzien van biomedische kwesties aangaande kinderen en doet aanbevelingen over wat de Raad van Europa zou kunnen doen om de bescherming van kinderrechten op dit gebied te versterken. Voor meer informatie, zie de website van de Council of Europe.

Prof. mr. Ton Liefaard sprak op het congres over de mogelijke maatregelen die op internationaal niveau genomen zouden kunnen worden. Bekijk het interview met Prof. mr. Ton Liefaard waarin hij het onderzoek toelicht en bezoek de website van de Raad van Europa voor andere korte interviews die betrekking hebben op het congres.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.