Universiteit Leiden

nl en

Correctional Research Award voor Paul Nieuwbeerta

De Correctional Research Award 2017 van de ‘International Corrections and Prisons Association’ (ICPA) is dit jaar toegekend aan het Prison Project – en aan Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) voor het opzetten en leiden van dit grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie in Nederland.

De prijs is afgelopen woensdag 25 oktober uitgereikt in London tijdens het jaarlijkse congres van de ICPA. De ICPA is de wereldwijde vereniging van nationale organisaties betrokken bij het uitvoeren van sancties en gevangenisstraffen. Jaarlijks kent de ICPA de Correctional Research Award toe aan onderzoek dat zowel wetenschappelijk als praktisch van groot belang is voor het uitvoeren van gevangenisstraf en voor gedetineerden in de hele wereld.

Het onderzoek

Het Prison Project is een landelijk onderzoek naar de effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Hiervoor zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 een Huis van Bewaring binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. In totaal zijn 1.904 deelnemers ruim vier jaar gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Er is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden).

De jury waardering

De jury van de ICPA roemde de gedegen aanpak, de grote omvang en de langlopende opzet van het Prison Project, samen met het feit dat het onderzoek zich richt op een groot aantal belangrijke levensgebieden van gedetineerden. Hiermee is het onderzoek uniek in de wereld.  Daarnaast roemde de jury het feit dat de onderzoeksbevindingen van het Prison Project behalve van wetenschappelijk belang ook zeer relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van gevangenis- en reclasserings-organisaties. Tot slot, waardeerde de jury de vele aandacht die het Prison Project heeft besteed aan het op een toegankelijke wijze beschikbaar maken van onderzoeksresultaten voor de beleids- en gevangenispraktijk.

Het Prison Project

Het Prison Project betreft een samenwerking tussen het NSCR, de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een groot team heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het project. Inmiddels maken tien dissertaties gebruik van gegevens van het Prison Project. Daarnaast zijn tientallen publicaties over het project verschenen in nationale en internationale wetenschappelijke en vaktijdschriften. Ook zijn diverse workshops en congressen georganiseerd rond het project.

Voor meer informatie over het Prison Project, zie: www.prisonproject.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.