Universiteit Leiden

nl en

Bibi van den Berg benoemd tot hoogleraar Cybersecurity Governance

Het College van Bestuur heeft besloten dr. Bibi van den Berg met ingang van 1 september 2017 te benoemen tot hoogleraar Cybersecurity Governance binnen het Institute of Security and Global Affairs.

Nieuwe leerstoel

De opkomst van digitale netwerktechnologie heeft onze samenleving en economie in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Grenzen zijn vervaagd en informatie is onmiddellijk, vierentwintig uur per dag en tegen zeer geringe kosten deelbaar over de hele wereld. Hoewel cyberspace ons veel voordelen heeft gebracht, kleven er ook risico’s aan deze nieuwe technologieën. In recente jaren is er daarom steeds meer aandacht voor cybersecurity, het veilig maken en houden van cyberspace. Lange tijd werd cybersecurity vooral als een technisch vraagstuk gezien. In de afgelopen jaren groeit het besef dat governance-aspecten eveneens een belangrijke rol spelen bij cybersecurity. De leerstoel Cybersecurity Governance richt zich op het leveren van een gefundeerde bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de governance-aspecten van cybersecurity vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief.

Belangrijke thema’s hierbij zijn o.a. het creëren, verbeteren en bewaken van het cybersecurity governance landschap en de inrichting daarvan, het vinden van een balans tussen cybersecurity en andere (eventueel conflicterende) waarden en verantwoordelijkheden voor de overheid, en het ontwikkelen van regulerings- en policystrategieën en -middelen die kunnen leiden tot meer cybersecurity, uiteraard zonder inbreuk te maken op de voorgenoemde waarden.

Bibi van den Berg benoemd tot hoogleraar Cybersecurity Governance

Bibi van den Berg

Prof.dr. Bibi van den Berg heeft een achtergrond op het snijvlak van techniekfilosofie, regulering en governance. Zij publiceerde over regulering van en in cyberspace, over de balans tussen privacy en veiligheid, en over de inzet van sturing met behulp van technologie (technoregulering). Momenteel werkt zij aan twee grote nieuwe onderzoeksprojecten, een over internationale normen voor statelijke actoren in cyberspace, en een over awareness en resilience bij burgers ten aanzien van cybersecurity.

Van den Berg is daarnaast een van de oprichters van de Cyber Security Academy, een multidisciplinaire Executive Master waarin de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Haagse Hogeschool gezamenlijk onderwijs verzorgen voor de cybersecurity professionals van morgen. Tot slot is Van den Berg lid van de Cyber Security Raad, die het kabinet adviseert op het terrein van cybersecurity.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.