Universiteit Leiden

nl en

Vier Leidse promovendi van Coherent Privaatrecht reizen komende tijd in het kader van hun onderzoek af naar het buitenland

Thijs Beumers, Ruben de Graaff, Lynette Janssen en Dorine Verheij van de vakgroep Coherent Privaatrecht zullen de komende tijd voor hun onderzoek in het buitenland verblijven. Zij vertellen over het onderzoek dat zij zullen doen in het buitenland.

Thijs Beumers

Van half september tot half november zal Thijs Beumers als visiting scholar verbonden zijn aan het Institute of European and Comparative Law (IECL) van de University of Oxford. Een deel van zijn rechtsvergelijkende proefschrift gaat over Engels recht: ‘Waar kan zo’n deel beter geschreven worden dan aan een van de oudste en meest vooraanstaande universiteiten van Engeland (en de wereld). Bovendien hebben de academici van het IECL zeer veel ervaring met en expertise op het gebied van rechtsvergelijkend onderzoek. Ik hoop van hun ervaringen en kennis te kunnen leren. Dit verblijf vormt dan ook een unieke mogelijkheid om mijn proefschrift extra diepgang te geven en om mij verder te bekwamen in de common law.’

Ruben de Graaff

Van 24 september tot 1 december is Ruben de Graaff te gast bij de onderzoeksgroep van prof. Thomas Ackermann, hoogleraar burgerlijk recht en Europees en internationaal handelsrecht aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. De keuze voor een verblijf aan een Duitse universiteit lag voor de hand: ‘Het Nederlandse samenloopleerstuk is sterk beïnvloed door de Duitse literatuur, wetgeving en rechtspraak. Een vergelijking met het Duitse recht is daarom voor mijn onderzoek relevant. Verder ben ik zeer benieuwd of Duitse civilisten ook met Europese samenloopvragen aan de slag zijn gegaan. Thomas Ackermann is een van de experts op het gebied van privaatrechtelijke handhaving van Unierecht, dus ik verwacht veel van hem en zijn medewerkers te kunnen leren.’

Lynette Janssen

“Van 18 september tot 17 december is Lynette Janssen als gastonderzoeker verbonden aan the London School of Economics and Political Science (LSE) in Londen. Ze zal deelnemen aan het graduate programme Visiting Research Student in Law en wordt begeleid door Sarah Paterson, associate professor of corporate insolvency. Het promotieonderzoek van Lynette ziet voornamelijk op de relatie en wisselwerking tussen nationaal privaatrecht en Europese regels op het gebied van het bancair insolventierecht. Een onderzoek naar Engels bancair insolventierecht vormt hier een essentieel onderdeel van. Het behoeft geen betoog dat Londen het hart vormt van de Europese bancaire sector en een zeer groot deel van de financiële overeenkomsten van banken wordt beheerst door Engels recht. Het betrekken van Engels recht in haar onderzoek ligt bovendien voor de hand omdat het Verenigd Koninkrijk al enkele jaren voordat de genoemde Europese regels in werking traden al speciale regels kende op het gebied van het bancair insolventierecht. De Europese regels zijn vervolgens in belangrijke mate gebaseerd op dit bancair insolventieregime uit het Verenigd Koninkrijk. Aan LSE zijn experts op het gebied van zowel het insolventierecht als financieel recht verbonden. Dit alles maakt deze universiteit de perfecte plek om een aantal maanden veel te lezen, te schrijven en te spreken met mensen over vraagstukken uit haar onderzoek.”

Dorine Verheij

‘Gedurende twee maanden zal Dorine Verheij als gastonderzoeker zijn verbonden aan Université de Paris II (Panthéon-Assas) in Parijs. Haar promotieonderzoek ‘Towards a European Tort Law for the Financial Sector’ richt zich in het bijzonder op de aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars zoals Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Dorine onderzoekt onder meer hoe de Europese aansprakelijkheidsregels voor kredietbeoordelaars worden geïnterpreteerd naar Nederlands, Engels, Frans en Duits recht. Ten behoeve van deze rechtsvergelijking is Dorine eerder verbonden geweest aan het Institute of European and Comparative Law van de Universiteit van Oxford. Tijdens haar studieverblijf aan Paris II zal Dorine zich richten op Frans aansprakelijkheidsrecht. In de loop van haar studieverblijf wil zij haar bevindingen bespreken met experts op het gebied van Frans aansprakelijkheidsrecht en zal zij langsgaan bij de Europese toezichthouder voor kredietbeoordelaars ESMA (European Securities and Markets Authority) om over haar promotieonderzoek te spreken.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.