Universiteit Leiden

nl en

Dorine Verheij

Gast

Naam
Mr. D.J. Verheij
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
d.j.verheij@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-1643-0596

Mw. D.J. Verheij is sinds 1 september 2015 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als PhD-candidate.

Meer informatie over Dorine Verheij

Sinds 1 september 2015 is Dorine Verheij werkzaam als PhD-candidate bij het Hazelhoff Centre for Financial Law. In de periode 2009-2014 studeerde Dorine rechtsgeleerdheid in Leiden (master civiel recht, cum laude). Tijdens haar studie werkte zij onder andere als student-assistent bij Burgerlijk Procesrecht en het Hazelhoff Centre for Financial Law en was zij redacteur bij Ars Aequi. Gedurende het academisch jaar 2014-2015 studeerde zij in Oxford (Magister Juris, Mansfield College).

Onderzoek

Haar promotieonderzoek, Towards a European Tort Law for the Financial Sector, zal zich richten op Europese aansprakelijkheidsgronden voor financiële ondernemingen. Meer in het bijzonder zal zij onderzoek doen naar de buitencontractuele aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars en de daartoe in 2013 geïntroduceerde rechtstreekse Europese grondslag voor onrechtmatige daad (artikel 35a van de Verordening inzake ratingbureaus).

Belangrijkste publicaties

  • M. Haentjens & D.J. Verheij, ‘Waar zijn de effecten? Lokaliseren van vermogensschade na Kolassa’, AV&S 2015/26
  • E.M.T. Huijzer, D.E. Mulder, W.A. Speldenbrink & D.J. Verhey (red.), Recht en media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht?, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2014

Talen

Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.