Universiteit Leiden

nl en

Nieuw boek over frontlijnen Europese politiek door Luuk van Middelaar

Op 27 september verschijnt het nieuwe boek van hoogleraar Luuk van Middelaar, getiteld De nieuwe politiek van Europa. Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, presenteert het boek die avond tijdens een symposium rond hetzelfde thema.

Het boek is tegelijk frontlijnverslag van de Europese crisisjaren –eurostorm, Oekraïnetwist, vluchtelingenstroom, Brexit – en analyse van de nieuwe politieke en institutionele verhoudingen. De KNAW organiseert ter ere van de verschijning van het boek een symposium over ‘De nieuwe politiek van Europa’, waar onder andere Frans Timmermans zal spreken. Aanmelden voor het symposium en de boeklancering kan hier.

Van Middelaar is sinds twee jaar hoogleraar Praktijk en Grondslagen van de Europese Unie en haar instellingen aan het Europa Instituut van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Van 2010 tot 2015 bevond Van Middelaar zich in het zenuwcentrum van Brussel, en zag voor zijn ogen hoe de gedaanteverandering van Europa zich voltrok. Wanneer de verzamelde regeringsleiders improviserend ontdekken wat het betekent om één munt, één grens, één Unie te delen, ontwikkelt zich in de Europese Raad een nieuw bewustzijn van eigen rol en gewicht. Tegelijk ontwaakt tijdens de zinderende Europese verkiezingsjaren 2016 en 2017 op onverwachte plaatsen en manieren de oppositie, zichtbaar en hoorbaar de gestolde Brusselse consensus uitdagend. Overtuigend verbindt Van Middelaar in zijn boek de dynamiek van de lange ontwikkeling, invallende gebeurtenissen en opstandige bewegingen, en Europa’s handelen.

Dit boek is een vervolg op het veelvuldig vertaalde en gelauwerde De passage naar Europa (2009) en bouwt voort op Van Middelaars Leidse oratie van 23 september 2016: “De Europese Unie en de gebeurtenissenpolitiek.

De nieuwe politiek van Europa, Historische Uitgeverij, 372 blz. ISBN 9789065542465.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.