Universiteit Leiden

nl en

Jouke Tegelaar winnaar Meijers PhD positie 2017

Jouke Tegelaar zal per 1 september 2017 als promovenda werkzaam zijn bij het Hazelhoff Centre for Financial Law. Zij heeft in juli 2017 een Meijers PhD positie toegewezen gekregen voor haar onderzoeksvoorstel ‘Judicial protection in the European Banking Union’.

Jouke heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd in de masters Civiel recht en Financieel recht. Tijdens haar master Civiel recht heeft zij een semester gestudeerd aan UC Hastings College of the Law in San Francisco. Sinds september 2015 is zij als docente en junior onderzoeker werkzaam bij het Hazelhoff Centre for Financial Law.

Ter afronding van de master Financieel recht schreef zij de scriptie ‘Exit Peter Paul? Divergente toezichthoudersaansprakelijkheid voor falend financieel toezicht, bezien vanuit het Europeesrechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming’. In haar scriptie onderzoekt zij of nationale regimes die de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders beperken of uitsluiten in strijd zijn met Europees recht. Zij won daarmee meerdere prijzen, waaronder de scriptieprijs van de Vereniging voor Financieel Recht en de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2015-2016. Haar scriptie is ook als boek uitgegeven als onderdeel van de Leidse Meijers-reeks. Met haar onderzoeksvoorstel ‘Judicial Protection in the European Banking Union’ borduurt zij voort op haar masterscriptie.

Na de financiële crisis is de Europese Bankenunie opgericht. Als gevolg daarvan is het prudentiële bankentoezicht in de Eurozone gecentraliseerd bij de Europese Centrale Bank (ECB), waar dit toezicht voorheen tot het exclusieve domein van de nationale toezichthouders behoorde. Deze nieuwe toezichtstructuur, ook wel bekend als het Single Supervisory Mechanism (SSM), waarin de ECB en de nationale toezichthouders nauw samenwerken, heeft geleid tot een complexe interactie tussen het Europese rechtsstelsel en de nationale stelsels.

De complexiteit van de structuur van het SSM werpt vragen op ten aanzien van de rechtsbescherming tegen toezichtsbesluiten en –handelingen. Joukes onderzoek zal zich richten op deze rechtsbeschermingsvraagstukken.

Professor Matthias Haentjens zal bij dit onderzoek optreden als promotor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.