Universiteit Leiden

nl en

Veni-subsidies voor vier Leidse geesteswetenschappers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier Leidse geesteswetenschappers een Veni-financiering verleend. Deze beurs biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

In totaal kende NWO dit jaar aan 154 onderzoekers een Veni-financiering toe. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De financiering, van maximaal 250.000 euro, is bedoeld voor excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn.

Ruim 1100 onderzoekers dienden een aanvraag voor een Veni in. Met de 154 toekenningen investeert NWO in totaal 38,3 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Zeventien jonge onderzoekers, waaronder vier geesteswetenschappers, kunnen dus nu aan de Universiteit Leiden aan de slag met een Veni-financiering. Hieronder een korte samenvatting van hun projecten.

Een blijvende indruk: De eerste generatie gedrukte boeken in de Lage Landen

Anna Dlabačová– Nederlandse Taal en Cultuur
De boekdrukkunst had een veel grotere invloed op de spiritualiteit en visuele cultuur aan het einde van de Middeleeuwen dan tot nu toe gedacht. Dankzij cultuur-historisch onderzoek naar de eerste generatie gedrukte boeken ontstaat een nieuw beeld van de religieuze praktijk in de overgangsperiode van handschrift naar druk.

Polytheism as language. A linguistic approach to divine plurality in the religious experience of Greek worshippers

Saskia Peels – LUCAS
De oude Grieken kenden een veelheid aan goden (polytheïsme), die hen bijstonden in alle aspecten van het leven. Maar welk beeld hadden zij van deze vaak complexe goden? En waarom richtte een Griek zich soms tot de ene god, en soms de andere? Een op de taalkunde geïnspireerde methode helpt.

Epic Pasts: pre-Islam through Muslim eyes

Peter Webb – LIAS
Sinds de opkomst van de islam zijn moslims geïnteresseerd in hun voorgeschiedenis. In tegenstelling tot gangbare meningen, verwierpen moslims niet alle pre-Islamitische overblijfselen als onverenigbaar met islam. EPIC PASTS onderzoekt hoe moslims omgingen met hun voorgeschiedenis en toont hoe opvattingen over de pre-islamitische periode interpretaties van islam mede hebben gevormd.

Vorstelijke macht als familiebedrijf

Jasper van der Steen– Geschiedenis
Dit project benadert de Nassau-familie tussen 1550 en 1815 als een familiebedrijf en onderzoekt op welke manieren de Nassaus hun familie organiseerden en poogden continuïteit te handhaven en macht uit te breiden. Het laat zien dat dynastieën veel logischer en consistenter functioneerden dan historici tot nu toe hebben gedacht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.