Universiteit Leiden

nl en

Leids journalistiekfonds stap dichterbij

De gemeente Leiden reserveert 250.000 euro voor een mediafonds om de verschraling van lokale journalistiek tegen te gaan. Leidse wetenschappers van Journalistiek en Nieuwe Media droegen bij aan de discussie door middel van vooronderzoek.

Het mediafonds is een reactie op de verschraling van het lokale nieuwsaanbod in Leiden. Het Leidsch Dagblad heeft te maken met forse bezuinigingen en dalende oplagecijfers, en Omroep West heeft sinds dit jaar structureel tien procent minder subsidie te besteden. Volgens de initiatiefnemers van ChristenUnie en D66 komt daarmee de waakhondfunctie van de media in het geding.

Verdere discussie

Of het mediafonds er ook echt komt en hoe het er precies uit gaan zien, is een discussie die de gemeenteraad  na de zomervakantie gaat voeren. Met het vaststellen van de Kaderbrief heeft de Leidse gemeenteraad in ieder geval een kwart miljoen euro gereserveerd voor het geval de raad besluit dat dit fonds er moet komen.

Kwaliteit

De Leidse hoogleraar Jaap de Jong en universitair docent Willem Koetsenruijter onderzochten voor de gemeente Leiden waaraan zo’n stimuleringsfonds zou moeten voldoen. Zaak is vooral om in te zetten op de kwaliteit van de berichtgeving, stelden zij in hun rapport. Er is niet zozeer behoefte aan meer nieuws, maar eerder aan betere en diepgravende onderzoeksartikelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.