Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar kinderrechten en biogeneeskunde gepresenteerd bij de Bioethics Unit van de Raad van Europa

Donderdag 8 juni 2017 hebben Ton Liefaard (UNICEF hoogleraar Children’s Rights en programmadirecteur van de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights, LL.M. program) en Daniella Zlotnik (onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de Afdeling Jeugdrecht) een bezoek gebracht aan de Stuurgroep inzake bio-ethiek van de Raad van Europa in Straatsburg.

Tijdens de plenaire vergadering van de Stuurgroep hebben zij het onderzoek “From Law to Practice: Towards a Roadmap to Strengthen Children’s Rights in the Era of Biomedicine” gepresenteerd. 

In dit onderzoek, dat in samenwerking met Aart Hendriks (hoogleraar Gezondheidsrecht) is verricht, zijn de bestaande internationale en Europese juridische normen ten aanzien van biomedische kwesties aangaande kinderen beoordeeld en zijn aanbevelingen aan de Raad van Europa gedaan voor de versterking van de bescherming van kinderrechten op dit gebied. De definitieve versie van het rapport zal worden gepresenteerd tijdens de conferentie die ter ere van de 20ste verjaardag van het Oviedo Verdrag (Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde) in oktober 2017 in Straatsburg wordt georganiseerd.

Tijdens het bezoek gaf professor Liefaard in de TV studio van de Raad van Europa een “Facebook live” interview  over kinderrechten en biomedische kwesties, zoals de betrokkenheid van kinderen in biomedisch onderzoek.

Het rapport is positief ontvangen door de Stuurgroep en heeft geleid tot concrete suggesties voor verbeteringen, welke zullen bijdragen aan de afronding van het onderzoek en het opstellen van de routekaart  voor de Raad van Europa.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.