Universiteit Leiden

nl en

Professor Haentjens over 'Proportionality in European Banking Regulation'

Op 13 februari 2017 sprak professor Matthias Haentjens bij de Griekse centrale bank op het congres “Proportionality in European Banking Regulation”. Dit congres werd georganiseerd door de centrale bank van Griekenland in samenwerking met de Universiteit van Piraeus en het European Banking Institute (EBI).

Which Proportionality? Judicial review of proportionality in a changing Banking Union

De titel van zijn lezing was “Which Proportionality? Judicial review of proportionality in a changing Banking Union”. Meer concreet betrof het de vraag hoe rechters in de Bankenunie (moeten) omgaan met beslissingen van toezichthouders in het licht van een (beweerde) schending van het proportionaliteitsbeginsel. Professor Haentjens probeerde te laten zien hoe moeilijk het is vast te stellen op welk niveau van het Europees gerechtelijk apparaat een proportionaliteitsverweer moet worden ingediend, en dat regelgevers niet altijd een volledige proportionaliteitstoets in acht nemen terwijl zij daartoe wel zijn gehouden. Bovendien betoogde hij dat rechters in beginsel over een beperkte beoordelingsruimte hebben als zij moeten beslissen of het proportionaliteitsbeginsel is geschonden, indien en voorzover de toezichthouder een ruime mate van discretie toekomt. Naarmate die discretie door gedetailleerde (Europese) regelgeving nader wordt ingekleurd, zal de rechterlijke beoordelingsvrijheid groter worden. Dit zal, bijvoorbeeld, ook een gevolg kunnen zijn van het “Reform Package” dat de Europese Commissie op 23 november 2016 heeft gepubliceerd.

Het EBI is een internationaal academisch platform op het gebied van banking. Het vormt een samenwerkingsverband tussen de meest gerenommeerde Europese academische instellingen die besloten hebben hun inspanningen te delen en te coördineren, en hun onderzoeksactiviteiten zo te structureren dat op het hoogst mogelijke niveau juridisch, economisch en accounting onderzoek kan worden verricht op het terrein van bancaire regelgeving, het toezicht op banken en de afwikkeling van banken. Universiteit Leiden was één van de eerste leden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.