Universiteit Leiden

nl en

IFRS cursus voor Surinaamse accountants

Dick van Offeren (docent afdeling Bedrijfswetenschappen) heeft dit najaar in Suriname een cursus verzorgd over financiële rapportages voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Titel: International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs.

Tachtig Surinaamse accountants en hun medewerkers hebben van 24 oktober tot 4 november 2016 intensieve werkcolleges gevolgd over alle aspecten van externe verslaggeving. Het custom made programma was eerder met vertegenwoordigers van de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) overeengekomen.

Financiëring door Wereldbank

De Wereldbank heeft dit programma georganiseerd en gefinancierd met het doel de accountantspositie in Suriname te versterken. Men wilde graag een Nederlandstalige deskundige en hebben hiervoor de heer Van Offeren aangesproken.

Een sterkere rol van de accountant maakt de externe financiële verslaggeving betrouwbaarder. Daardoor kunnen aandeelhouders en banken betere beleggings- en kredietverleningsbeslissingen nemen en wordt het beschikbare vermogen beter verdeeld.

Wetsvoorstel

IFRS for SMEs zijn in Suriname moeilijk af te dwingen omdat wetgeving omtrent de jaarrekening van ondernemingen ontbreekt. De SUVA heeft een wetsvoorstel gemaakt, maar parlementaire behandeling loopt keer op keer vertraging op. De accountants, waarvan velen zijn ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), houden de internationale verslaggevingsontwikkelingen goed bij. De assistenten tonen een grote inzet om kennis te nemen van de actuele stand van de regelgeving.

Train-de-trainer

De negendaagse cursus is afgesloten met een train-de-trainerbijeenkomst. Het is de bedoeling dat de accountants in het vervolg hun medewerkers zelf gaan trainen in IFRS for SMEs.

Supertrip

Dick van Offeren: “Ik vond het een geweldige trip, een professionele en persoonlijke ervaring! De cursus was inhoudelijk van hoog niveau. De deelnemers hadden een professionele, enthousiaste houding en stimuleerden elkaar onderling. Werken in een andere omgeving vind ik uitdagend.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.