Universiteit Leiden

nl en

Céril van Leeuwen wint Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2016

Op 6 december heeft Céril van Leeuwen de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie: "Het hoorrecht begrenst / begrensd, Wat is wenselijk in het civiele jeugdrecht?" Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Winnares Céril van Leeuwen ontvangt de scriptieprijs
uit handen van prof.mr. Jaap Doek.

Céril's scriptie werd uit een top vijf van genomineerden gekozen. Jaap Doek zegt als juryvoorzitter: "De keuze voor deze scriptie is gemaakt vanwege het interdisciplinaire karakter van haar onderzoek, de heldere schrijfstijl en haar genuanceerde conclusies."

De scriptie is beloond met een vrij te besteden bedrag van € 500,-  en een georganiseerde reis naar Genève met een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité.
 


Het recht om gehoord te worden

Céril beschouwt in haar scriptie de functie en waarde van de leeftijdsgrens van 12 jaar in het hoorrecht van minderjarigen in het civiele jeugdrecht in Nederland vanuit vier perspectieven: rechtstheoretisch, rechtshistorisch, internationaalrechtelijk en pedagogisch. Onderzocht is in hoeverre de Nederlandse wetgever de leeftijdsgrens moet handhaven, aanpassen of afschaffen. Céril: "De leeftijdsgrens van 12 jaar in het hoorrecht is in het belang van de minderjarige, en volgens mijn onderzoek kan de leeftijd verlaagd worden. Hiernaar zou door de pedagogische wetenschap verder onderzoek gedaan moeten worden."

De winnares aan het woord.

Voordat de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs werd uitgereikt, verwelkomde Professor Ton Liefaard, UNICEF hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden, de aanwezigen. Na het welkomstwoord volgde een lezing door Professor Ursula Kilkelly, decaan van University College Cork Law School, waarin zij terugblikte op meer dan 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag en de ontwikkelingen die plaatsvonden op het gebied van kinderrechten in deze turbulente periode.

De vijf genomineerden kregen vervolgens kort de gelegenheid om hun scriptie toe te lichten.

Alle genomineerden samen met de winnares en prof.mr. Jaap Doek.

Boeklancering boek ’25 years CRC’

Na het bekendmaken van de winnaar van de prijs volgde de lancering van het onlangs verschenen boek 'The United Nations Convention on the Rights of the Child. Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead' over 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag. Deze internationale publicatie bevat 46 hoofdstukken waarin verschillende kinderrechtenthema's worden belicht. Het boek is het resultaat van een groot internationaal congres - '25 Years CRC' – dat plaatsvond in november 2014 in Leiden ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag. De redacteuren Prof. Ton Liefaard en Prof. Julia Sloth-Nielsen, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden, hopen dat het boek zijn weg weet te vinden naar wetenschappers, studenten en professionals waar dan ook ter wereld.

Meer informatie

Download hier de scriptie "Het hoorrecht begrenst / begrensd, Wat is wenselijk in het civiele jeugdrecht?" van winnares Céril van Leeuwen.

Boek 'The United Nations Convention on the Rights of the Child. Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead' over 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.