Universiteit Leiden

nl en

Thomas Hansen wint de AkzoNobel Afstudeerprijs

Thomas Hansen ontvangt op 28 november de AkzoNobel Graduation Prize for Chemistry and Process Engineering bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Hij wint deze prijs voor fundamenteel onderzoek naar de glycosyleringsreactie, de meest gebruikte reactie in de synthese van koolhydraten.

Talrijke functies begrijpen

Hansen deed zijn afstudeeronderzoek bij de bio-organic synthesis groep van het Leiden Insitute of Chemistry. Deze onderzoeksgroep houdt zich bezig met het bestuderen en begrijpen van de meest voorkomende groepen biopolymeren in het menselijk lichaam: nucleïnezuren (DNA en RNA), eiwitten en koolhydraten. Het begrijpen van de talrijke functies van deze moleculen in het lichaam is ingewikkeld en vereist veel onderzoek.

Gedrag van reactie beschreven

Hansen richtte zich op de koolhydraten en deed fundamenteel onderzoek naar de meest gebruikte reactie in de synthese: de glycosyleringsreactie. Het doel van zijn onderzoek was om deze reactie beter te begrijpen en uiteindelijk ook beter te kunnen sturen. Hiertoe deed hij in het lab systematisch veel chemische proeven met deze reactie. Met de resultaten maakte hij een theoretisch model dat het gedrag van deze reactie beschrijft.

Ingewikkeld bewijs

Hij ontdekte dat reactieve acceptormoleculen graag een niet-reactieve partner zoeken en niet-reactieve acceptormoleculen juist een reactieve donor zoeken in deze reactie. ‘Dat klinkt erg logisch, maar het bewijzen was een stuk ingewikkelder’, vertelt Thomas, die het model vervolgens heeft geverifieerd met theoretische computermodellen. ‘In de toekomst kan deze kennis gebruikt worden om makkelijker en sneller deze ingewikkelde koolhydraten te maken en vervolgens hun rol in het menselijk lichaam te ontrafelen. Dan kunnen ze mogelijk ook als medicijn gaan dienen.’

Promotieonderzoek

Inmiddels doet Hansen promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden om het voorgestelde model nog breder toepasbaar te maken en een voorspellende waarde toe te voegen. ‘Ik ben nog steeds even gedreven als toen ik mijn afstudeerstage begon om deze waanzinnige puzzel volledig op te lossen’, verklaart hij zijn keuze.

Briljante geest

De jury vindt dat Thomas Hansen onderzoek heeft uitgevoerd van hoog niveau en dit in zijn scriptie op een heldere manier heeft beschreven met fraaie structuren. De prijs bedraagt 5.000 Euro en reflecteert AkzoNobel’s overtuiging dat een briljante geest en exceptioneel talent echte erkenning verdienen. De jurering was in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie