Universiteit Leiden

nl en

Het vak 'Juridische aspecten van Kindermishandeling' blijft in populariteit stijgen onder studenten

De interesse in de minor ‘Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief’ wordt met de jaren groter. De afdeling Jeugdrecht biedt binnen deze minor het vak ‘Juridische aspecten van Kindermishandeling’ aan. Dit vak was vanaf de start al populair en het aantal studenten blijft per jaar stijgen. In het studiejaar 2015-2016 hebben 145 studenten het vak met succes afgerond.

Van 14 t/m 20 november is het de ‘Week tegen Kindermishandeling’. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het thema kindermishandeling. De afdeling jeugdrecht is zeer betrokken bij dit thema. Zo maakt prof. mr. drs. M.R. Bruning bijvoorbeeld deel uit van Commissie de Winter, waarbij onderzoek wordt gedaan naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Ook spreekt zij op 18 november op een congres van AJN (de vereniging van jeugdartsen) over het recht van kinderen op bescherming tegen kindermishandeling, waar honderden jeugdartsen en vertrouwensartsen aan deelnemen. Bovendien verzorgt de afdeling Jeugdrecht het vak ‘Juridische aspecten van Kindermishandeling’ als onderdeel van de minor ‘Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief’ die sinds 2012 wordt aangeboden door de Universiteit Leiden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen worden geschoold in dit thema.

Samenwerken

De minor blijkt een groot succes te zijn. Zo laat het recentelijk verschenen jaarverslag zien dat steeds meer studenten geïnteresseerd zijn om deze minor te volgen. In het afgelopen studiejaar werd de gehele minor met succes afgerond door 52 studenten, dit waren er in 2012 nog maar 38. Het vak ‘Juridische aspecten van Kindermishandeling’ stijgt eveneens in populariteit. In het jaar 2012/2013 hebben 100 studenten het vak met succes afgerond, in 2014/2015 waren dit er 122 en het afgelopen jaar is dit aantal gestegen naar 145 studenten.

De zes vakken (30 ECTS) van de minor worden aangeboden vanuit verschillende disciplines, waaronder: geneeskunde, psychologie, pedagogische wetenschappen en rechtsgeleerdheid. Tijdens de minor leren de studenten om kennis en werkwijzen vanuit deze verschillende disciplines te integreren en toe te passen. De studenten komen zelf ook vanuit verschillende opleidingen. Aan de hand van werkgroepen en stages worden zij gestimuleerd om samen te werken en van elkaar te leren.

Stoomcursus

Bij het vak ‘Juridische aspecten van Kindermishandeling’ leren studenten onder meer of zij zonder toestemming van cliënt of patiënt informatie mogen uitwisselen met andere professionals zonder in strijd te handelen met het recht op privacy. Efficiënte informatie-uitwisseling is essentieel voor een goede aanpak van kindermishandeling. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. Het is daarom van groot belang dat studenten inzicht verkrijgen in de juridische kaders die van invloed zijn. In dat kader wordt aan niet-juridische studenten een stoomcursus ‘Inleiding Recht’ aangeboden als onderdeel van dit vak, waardoor zij snel bekend worden met het systeem van de wet.  

In het licht van de ‘Week tegen Kindermishandeling’ is de afdeling Jeugdrecht trots op dit grote succes van zowel de minor als van het vak ‘Juridische aspecten van Kindermishandeling’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.