Universiteit Leiden

nl en

Paul Adriaanse

Gastmedewerker

Naam
Mr. P.C. Adriaanse
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.c.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse is hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht en tevens advocaat.

Curriculum vitae

Paul Adriaanse werkte in eerdere functies als universitair docent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Unversiteit Leiden en als promovendus bij de afdeling internationaal recht en rechtsvergelijking, sectie Europees recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2009/2010 werkte hij vijf maanden binnen Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie bij de afdeling die toeziet op de handhaving van het staatssteunrecht in de EU-lidstaten.

Paul Adriaanse studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht. Tevens studeerde hij een half jaar aan de Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Na zijn doctoraal examen volgde hij nog een LL.M. in Comparative, European and International Legal Studies aan het Europees Universitair Instituut te Fiesole (Florence). In 2006 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.

Paul Adriaanse is gespecialiseerd in het staatssteunrecht en heeft veel publicaties op dit gebied op zijn naam staan. Hij verzorgt ook regelmatig postacademisch onderwijs op dit terrein, onder meer als docent voor SSR. Hij is coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA). Tijdens diverse (internationale) congressen trad hij op als spreker over de toepassing en handhaving van het staatssteunrecht in Nederland. Paul is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het Landelijk Staatssteunnetwerk.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
  • Studygroup on Law and Public Administration of the European Group of Public Administration (EGPA)

Proefschrift

Proefschrift: Vrije Universiteit Amsterdam, 17 februari 2006, Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun, Deventer: Kluwer 2006 (ISBN-nummer 9013032753). Het proefschrift doet verslag van een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor zowel de Europese Commissie als private belanghebbenden (zoals concurrenten van ondernemingen die staatssteun hebben ontvangen) om in situaties waarin staatssteun in strijd met Europese regels is verleend, het geldende recht alsnog te doen handhaven. In het proefschrift wordt uitgebreid ingegaan op de juridische posities die verschillende betrokken actoren in het complexe spanningsveld (kunnen) innemen, gelet op de sterke vervlechting van Europees en nationaal recht die daarbij een rol speelt. Promotores: Prof. mr. H.J. de Ru en Prof. mr. J.A. Winter. Klik hier voor de verschillende boekbesprekingen in ThemisSEWM&MMvV en Staatscourant.

Onderwijs

  • Onderwijs voor Honours College Law
  • Postacademisch onderwijs op terrein van het staatssteunrecht

Onderzoek

Het onderzoek van Paul Adriaanse richt zich op de effectiviteit en legitimiteit van de Europese en nationale normering van het handelen van (semi)publieke instellingen op het grensgebied van overheid en markt. Zijn onderzoek is ingebed in het onderzoeksprogramma The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of multilevel jurisdiction   van de Universiteit Leiden. 

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Justion Advocaten Advocaat
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.