Universiteit Leiden

nl en

Paul Adriaanse

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. P.C. Adriaanse
Telefoon
+31 71 527 7760
E-mail
p.c.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse is hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht en tevens advocaat.

Curriculum vitae

Paul Adriaanse werkte in eerdere functies als universitair docent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Unversiteit Leiden en als promovendus bij de afdeling internationaal recht en rechtsvergelijking, sectie Europees recht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2006 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.

Paul Adriaanse studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht. Tevens studeerde hij een half jaar aan de Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Na zijn doctoraal examen volgde hij nog een LL.M. in Comparative, European and International Legal Studies aan het Europees Universitair Instituut te Fiesole (Florence).

Paul Adriaanse geeft onderwijs in de masterspecialisatie staats- en bestuursrecht en begeleidt scripties en promotieonderzoeken. Hij is gespecialiseerd in het staatssteunrecht.

Hij is coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA) en verzorgt regelmatig postacademisch onderwijs op dit terrein. Tijdens diverse internationale congressen trad hij op als nationaal rapporteur over de toepassing en handhaving van het staatssteunrecht in Nederland.

In 2009/2010 werkte hij vijf maanden binnen Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie bij de afdeling die toeziet op de handhaving van het staatssteunrecht in de EU-lidstaten.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
  • Studygroup on Law and Public Administration of the European Group of Public Administration (EGPA)

Proefschrift

Proefschrift: Vrije Universiteit Amsterdam, 17 februari 2006, Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun, Deventer: Kluwer 2006 (ISBN-nummer 9013032753). Het proefschrift doet verslag van een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor zowel de Europese Commissie als private belanghebbenden (zoals concurrenten van ondernemingen die staatssteun hebben ontvangen) om in situaties waarin staatssteun in strijd met Europese regels is verleend, het geldende recht alsnog te doen handhaven. In het proefschrift wordt uitgebreid ingegaan op de juridische posities die verschillende betrokken actoren in het complexe spanningsveld (kunnen) innemen, gelet op de sterke vervlechting van Europees en nationaal recht die daarbij een rol speelt. Promotores: Prof. mr. H.J. de Ru en Prof. mr. J.A. Winter. Klik hier voor de verschillende boekbesprekingen in Themis, SEW, M&M, MvV en Staatscourant.

Onderwijs

  • Masteronderwijs in nationaal en Europees (financieel) bestuursrecht en rechtshandhaving
  • Scriptiebegeleiding
  • Postacademisch onderwijs op terrein van het Europees bestuursrecht en staatssteunrecht

Onderzoek

Paul Adriaanse verricht onderzoek op het gebied van Europees en vergelijkend economisch bestuursrecht, in het bijzonder het staatssteunrecht. Zijn onderzoek is ingebed in het onderzoeksprogramma Legitimiteit en effectiviteit van recht en bestuur van de Universiteit Leiden. 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.63

Contact

Publicaties

  • Justion Advocaten Advocaat

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie