Universiteit Leiden

nl en

Bas de Wilde wint Moddermanprijs 2016

Het proefschrift van mr. Bas de Wilde, ‘Stille getuigen, Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM)’, is bekroond met de Moddermanprijs 2016. De prijs wordt op 17 november om 16.00 uur uitgereikt in het Klein Auditorium van het Academiegebouw.

Modderman was eind 19e eeuw hoogleraar strafrecht in Leiden 

De Wilde is als universitair docent verbonden aan de VU in Amsterdam. De volledige titel van zijn proefschrift luidt: ‘Stille getuigen, Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen  (artikel 6 lid 3 sub d EVRM)’.
De drie andere genomineerden waren:

  • M.J. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs (Universiteit Leiden)
  • R. Kuiper, Vormfouten (Radboud Universiteit)
  • A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen (Rijksuniversiteit Groningen)

Selectiecommissie voor de Moddermanprijs 2016 heeft bestaan uit prof. mr. H.D. Wolswijk (RUG), prof. mr. P.M. Frielink (RUN),  prof. mr. dr. E.R. Muller (UL) en prof. mr. C.P.M. Cleiren (UL). 

De uitreiking van de prijs

De bijeenkomst waar de prijs wordt uitgereikt op 17 november staat onder leiding van prof.mr. Tineke Cleiren.
Na de opening geeft prof. mr. P. M.  van Russen Groen, die de Moddermanleerstoel Strafrechtspraktijk bekleedt, een korte lezing.
De toekenning van de prijs aan de laureaat zal door prof. P.M. Frielink worden gemotiveerd.
Na afloop van de uitreiking is er van 17.00 tot 18.00 uur een aansluitende receptie in het Academiegebouw. 

De prijs

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend door de prof. A.E.J. Modderman Stichting aan iemand die in de twee voorafgaande kalenderjaren een proefschrift heeft verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Dit proefschrift moet betrekking hebben op het strafrecht en (aanverwante) wetenschappen voor zover die van belang zijn voor een goed inzicht in het strafrecht en moet getuigen van een bijzondere wetenschappelijke kwaliteit. In dit geval betreft het de kalenderjaren 2014-2015.

De prijs bestaat uit een door de beeldhouwer F. Letterie ontworpen bronzen penning en een geldbedrag. Op de penning staat op de voorzijde een afbeelding van het hoofd van prof. A.E.J. Modderman (1838-1885), hoogleraar strafrecht te Leiden van 1871-1879 en daarna minister van Justitie. Aan de achterzijde van de penning staat het motto van de universiteit Leiden en een kunstzinnige afbeelding.

De prof. A.E.J. Modderman Stichting

De prof A.E.J. Modderman Stichting is een aan de universiteit Leiden verbonden stichting tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.  
Meer informatie over deze stichting

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.