Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Bedrijfswetenschappen schrijft boek over turnaround management

Juridische en bedrijfswetenschappelijke inzichten kunnen juist in situaties van turnaround of faillissement niet zonder elkaar. Het boek Turnaround Management plaatst het insolventierecht in een bedrijfswetenschappelijke context.

Insolventierechtjuristen en bedrijfskundigen ontmoeten elkaar als een onderneming in financiële moeilijkheden belandt. De juristen onderzoeken de juridische mogelijkheden zoals surseance, faillissement of pre-pack. De bedrijfskundigen onderzoeken de continuïteitsmogelijkheden van de onderneming. De bedrijfskundige vraag is of waardeverlies voor belanghebbenden kan worden beperkt door een koerswijziging van de onderneming. Het traditionele faillissementsrecht is vooral gericht op crediteurenbescherming. De discussie rondom de pre-pack legt de nadruk op de voortzetting van de onderneming. In het boek Turnaround Management bespreken medewerkers van de afdeling Bedrijfswetenschappen een aspect van turnaround vanuit hun bedrijfskundige expertise. Het doel van het boek is dat insolventierechtjuristen en bedrijfskundigen elkaar beter gaan verstaan en begrijpen wanneer zij elkaar ontmoeten bij een onderneming in zwaar weer. Daardoor kan onnodig waardeverlies en maatschappelijk welvaartsverlies worden voorkomen.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreken Jan Adriaanse, Sandy Al-Mansour, Johan Jol en Jean-Pierre van der Rest de verschillende aspecten van turnaround management. In het tweede deel komen specifieke bedrijfskundige capita van insolventie aan bod. René Orij en Gert-Jan Boon beschouwen de verschillende stakeholders bij ondernemingen in zwaar weer. Tim Verdoes geeft een kritische beschouwing over de corporate rescue culture waarbij hij argumenten geeft om de insolventiewetgeving niet té debiteurvriendelijk te maken. Bernard Santen bespreekt de rol van de curator en van ontwikkelingen op EU-niveau. Waarderingsmodellen worden besproken door Marc Broekema, promovendus bij de afdeling Bedrijfswetenschappen en Daniël Peters. Dick van Offeren en Joop Witjes gaan in op de goede en slechte kanten van winststuring in situaties van een turnaround.

 

Bibliografische gegevens

J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest (redactie), Turnaround Management, een Bedrijfswetenschappelijke benadering van het Insolventierecht (Recht en Praktijk nr. InsR7), Deventer: Wolters Kluwer 2016. ISBN 978-90-13-13678-4

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.