Universiteit Leiden

nl en

Voorbij Fort Europa

Hoogleraar 'Global Labour and Migration History' Leo Lucassen schreef samen met zijn Nijmeegse collega Henk van Houtum het boek 'Voorbij Fort Europa'. De twee bepleiten een nieuw migratiebeleid voor Europa.

Grip kwijt

De twee hoogleraren stellen dat er een Fort Europa is ontstaan, met desastreuze gevolgen. De mensensmokkel floreert, er worden dubieuze deals gesloten met autocratische regimes en er vallen duizenden doden. De EU verliest steeds meer grip op haar eigen beleid.

Alternatief tienpuntenplan

Van Houtum en Lucassen plaatsen migratie in een breder historisch en geografisch perspectief en leggen de tegenstrijdigheden en averechtse effecten van het huidige systeem bloot. In een tienpuntenplan presenteren ze concrete alternatieven voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid, voorbij Fort Europa.

Samenhangende punten

Het plan bevat uiteenlopende maar samenhangende punten als: een wat nuchterder kijk op immigratie want die is van alle tijden en lang niet 'iedereen' komt naar Europa, geen stigmatisering van immigranten/vluchtelingen, immigratie bezien in relatie tot de behoeften op arbeidsmarkt en een stapsgewijze opbouw van het recht op sociale zekerheid.

Voorbij Fort Europa
Henk van Houtum en Leo Lucassen
Paperback, 192 blz.
Isbn 9789045031828
€ 19,99
Verschijnt ook als e-book

Het boek wordt officieel gepresenteerd op 21 november op Spui 25-27, om 20.00 u. Sprekers, naast de auteurs zelf, Denker des Vaderlands Marli Huijer en hoogleraar Migratierecht Thomas Spijkerboer. Lees meer.
Via de Facebookpagina uniLeiden kunnen drie personen een exemplaar winnen: geef het beste argument waarom u het boek verdient.

 

(Afbeelding bovenaan deze pagina: kindertekening gemaakt in het kader van een muzisch project over migratie in Gent)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.