Universiteit Leiden

nl en

Book

Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective

Deze bundel is de tweede in de reeks Studies in Global Migration History en past als zodanig binnen het al langer lopende internationale project ‘Global Migration History’, dat beoogt dit nieuwe onderzoeksveld verder te ontwikkelen.

Author
Leo Lucassen
Date
09 August 2013
Links
website Brill Publishers

Waar de eerste bundel (Jan Lucassen, Leo Lucassen & Patrick Manning, red., Migration History in World History; multidisciplinary approaches, 2010) vooral methodisch van aard was, richt Migration and Membership Regimes zich op de zeer verschillende manieren waarop polities (van steden tot empires) nieuwkomers toegang verlenen tot hun gemeenschap, maar ook hoe migranten als ‘invaders’ bestaande gemeenschappen overnemen en transformeren.

Daarbij beperkt het boek zich bewust tot de periode vóór de opkomst van de natiestaten, waar de overgrote meerderheid van de migratiestudies zich op richten en waar de meeste theorievorming  (assimilatie, integratie, transnationalisme etc.) op is gebaseerd.  Aan de hand van voorbeelden uit Europa, Rusland, Afrika, China, de Amerika’s en Zuid-Oost Azië in de afgelopen twee millennia tot de 19e eeuw, hebben de redacteuren een typologie ontworpen die inzichtelijk maakt hoe migranten gemeenschappen creëren en veranderen, maar ook hoe gemeenschappen bewust op zoek kunnen gaan naar nieuwe ‘members’ om zo hun machtspositie te consolideren of te versterken. Vanuit het perspectief van de polity beogen de redacteuren orde te scheppen in de ogenschijnlijke veelheid aan variaties en verschillen in de vroegmoderne en antieke wereld. Daarmee is de bundel een beginpunt voor een verdere systematische en (in tijd en ruimte) vergelijkende studie van migratie en membership regimes.

This website uses cookies.  More information.