Universiteit Leiden

nl en

Boek

Winnaars en verliezers

In september is de tweede herziene druk verschenen van Leo Lucassen en Jan Lucassen, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijf eeuwen immigratie (Bert Bakker/Prometheus). Deze editie bevat een nawoord waarin de auteurs ingaan op de relatie tussen de aanslagen van Anders Breivik in Noorwegen (in juli 2011) en extreme vormen van pessimisme over de integratie van met name Moslim migranten, zoals in de boeken van PVV kamerlid Martin Bosma (De schijn-élite van de valse munters) en de Duitse auteur Thilo Sarrazin (Deutschland schafft sich ab).

Auteur
Leo Lucassen en Jan Lucassen
Datum
16 augustus 2011
Links
Uitgeverij Prometheus Bert Bakker

Sinds de jaren negentig zijn migratie en integratie niet meer weg te denken uit het publieke debat. De politieke polarisatie tussen voor- en tegenstanders van immigratie en multiculturaliteit is zelfs zo hoog opgelopen dat er vervaarlijke scheuren in de samenleving zichtbaar worden. In dit debat lijken meningen belangrijker dan feiten en worden historische parallellen te pas en te onpas ingezet om de toekomst te voorspellen. Nuchterheid en kennis worden node gemist als we de balans willen opmaken van wat immigranten de Nederlandse samenleving hebben gebracht. 

In  Winnaars en verliezers gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dit aan de hand van de begrippen  winst en  verlies, zowel ‘berekend’ voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden. 

Leo Lucassen (1959) is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Jan Lucassen (1947) is senior medewerker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Samen publiceerden zij onder meer de bundels  Migration, Migration History, History(1997) en  Migration History in World History (2010). 


ISBN 9789035136434 
Prijs € 19.95

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.