Universiteit Leiden

nl en

Wereldbankproject in Suriname

Dick van Offeren heeft van 13 tot 16 september 2016 in Paramaribo gesprekken gevoerd ter voorbereiding op een cursus over International Financial Reporting Standards (IFRS).

De Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) coördineert deze cursus namens de Wereldbank. Het doel van de SUVA en de Wereldbank is de financiële verantwoording in Suriname te versterken. Er ligt een wetsontwerp voor de jaarrekening gereed ter parlementaire goedkeuring. In het wetsontwerp wordt, evenals in de Nederlandse wetgeving, gesproken over ‘normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd’. In Suriname wordt daaraan voor grote ondernemingen invulling gegeven door de IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs).

De gesprekspartners waren openbare accountants en vertegenwoordigers van de overheid, zoals de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Zij hebben de gewenste onderwerpen aangegeven. Verrassend voor Van Offeren, maar begrijpelijk in de context van de Surinaamse economie, was de belangstelling voor omrekening van vreemde valuta’s. De Amerikaanse dollar is de afgelopen jaren, uitgedrukt in de Surinaamse dollar, meer dan in prijs verdubbeld. Dat heeft niet alleen veel invloed op de cijfers van vermogen en resultaat van ondernemingen die veel met het buitenland handelen, maar het raakt ook direct ondernemers die huurcontracten of hypotheken hebben afgesloten in Amerikaanse dollars. Huurcontracten en hypotheken worden niet of nauwelijks in Surinaamse dollars aangeboden. Door de grote daling van de Surinaamse dollar wordt inflatie geïmporteerd. Ook dat is een onderwerp waaraan men in Nederland sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw niet veel aandacht meer heeft besteed, maar dat in Suriname hoog genoteerd staat.

De IFRS-cursus wordt eind oktober 2016 aangeboden aan medewerkers van accountantskantoren en van de overheid. De openbare accountants, die veelal in Nederland zijn opgeleid en ook lid zijn van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), zijn goed op de hoogte van IFRS. Het doel van de SUVA is de medewerkers bij te scholen om de financiële functie in Suriname te versterken. Van Offeren vindt het een uitdaging en een eer daaraan een beperkte bijdrage te mogen leveren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.