Universiteit Leiden

nl en

Half miljoen euro subsidie voor onderzoek naar pensioenen

Onderzoekers van de afdeling Economie – Marike Knoef, Kees Goudswaard, Koen Caminada, Jim Been en Lieke Kools - hebben een half miljoen subsidie ontvangen van Netspar. Netspar is een topinstituut op het terrein van pensioenen en vergrijzing.

De vergrijzende samenleving,  de veranderende arbeidsmarkt en de lage rente zetten het pensioenstelsel onder druk. Om het pensioenstelsel te hervormen is onderzoek noodzakelijk. Met de subsidie gaan de onderzoekers onzekerheid rondom inkomen en gezondheid over de levenscyclus in kaart brengen. Vervolgens analyseren zij de gevolgen voor het spaargedrag van mensen. Hoeveel zouden werknemers en zelfstandigen moeten sparen voor een adequaat pensioen? Wat is de optimale timing voor pensioenopbouw,  gegeven de inkomensdynamiek en samenstelling van huishoudens over de levenscyclus? En wat zijn de gevolgen voor de vermogensongelijkheid?

Eerder hebben de economen onderzoek gedaan naar de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens. Resultaten zijn wetenschappelijk internationaal gepubliceerd, maar worden ook veelvuldig door ministeries, pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt en zijn zelfs genoemd in de miljoenennota. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, VU Amsterdam en University College London. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.