Universiteit Leiden

nl en

H2020subsidie voor Leids team, onderdeel van netwerk dat de oostelijke nabuurschapsstrategie van de EU gaat onderzoeken

Hoe moet de EU omgaan met Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië? Hoe kunnen we de Europese Unie helpen om, in een uiterst moeilijke en veeleisende geopolitieke context, zijn politiek ten aanzien van deze landen te heroverwegen? Tien jaar na oprichting blijkt de European Neighbourhood Policy (ENP) er niet in geslaagd te zijn het doel te realiseren en is nu onderhevig aan verandering. De oorlog in Oekraïne en de oplopende spanningen met Rusland hebben een heroverweging van de ENP zowel urgenter als moeilijker gemaakt.

Een Leids universitair team geleid door dr. Antoaneta Dimitrova (Instituut Bestuurskunde) zal onderzoek doen naar ontwikkelingen in de oostelijke buurlanden van de Europese Unie en de aanpak van de EU ten aanzien van haar oostelijke buren met EU-STRAT: The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment. EU-STRAT zal zich richten op twee kwesties met als eerst de vraag: waarom is de EU er niet in geslaagd om vrede, welvaart en stabiliteit te creëren in de oostelijke buurstaten? En ten tweede: hoe kan de transformatieve kracht van de EU versterkt worden door politieke en economische hervormingen te ondersteunen in de zes Eastern Partnership (EaP)-landen?

Het Leidse team is onderdeel van een  consortium bestaande uit 11 partners - universiteiten, think tanks en consultancies - met een totaal budget van rond de 2,2 miljoen euro die verkregen is via Horizon2020’s INT8 call. Naast Antoaneta Dimitrova en Dimiter Toshkov van het Instituut Bestuurskunde, bestaat het Leidse team uit Matthew Frear van het Instituut Geschiedenis. Dr. Antoaneta Dimitrova geeft niet alleen leiding aan het Leidse team, maar zal samen met prof. Tanja Börzel van de Freie Universität Berlin ook als co-coördinator van het consortium optreden, in vervolg op de succesvolle samenwerking in het MAXCAP project. Het Europese consortium bestaat uit een uitzonderlijk sterk team van deskundigen van verschillende toonaangevende universiteiten en instituten op het vakgebied, met veel eminente experts op het gebied van uitbreiding van de EU, op het gebied van de EaP en de EaP-landen zelf en van de Euraziatische Economisch Unie. Het project incorporeert een grote verscheidenheid aan disciplines, waaronder politiek wetenschappen, internationale betrekkingen, rechtswetenschap, economie en geschiedenis;

EU-STRAT hanteert een binnenstebuiten-perspectief op de uitdagingen van transformatie van de EaP-landen en het aanzien van de EU en stelt zich het volgende ten doel:

  • Een conceptueel kader ontwikkelen voor de variëteiten op het gebied van sociale orde in EaP-landen om een verklaring te geven voor de geneigdheid van binnenlandse actoren om zich in te zetten voor verandering;
  • Onderzoeken hoe bilaterale, regionale en globale onderlinge afhankelijkheden richting geven aan de reikwijdte van de actie en aan de voorkeuren van binnenlandse actoren in EaP-landen;
  • De EU decentraliseren door de bestudering van de rol van geselecteerde lidstaten en andere actoren actief in de regio;
  • Evalueren van de effectiviteit van de Association Agreements en alternatieve instrumenten van de EU, waaronder de wetenschappelijke samenwerking bij het ondersteunen van hervorming in de EaP-landen;
  • Het analyseren van het normatieve discours van de EU en Rusland dat gebruikt word om hun eigen invloed over gemeenschappelijke buurstaten te versterken;
  • Het formuleren van politieke aanbevelingen ter versterking van de capaciteit van de EU om hervormingen in de EaP-landen te ondersteunen, door het aantal verschillende scenario’s voor ontwikkelingstrajecten te verhogen.

EU-STRAT zal naar verwachting in mei 2016 van start gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.