Universiteit Leiden

nl en

Forse investering voor gewasbescherming door microben

Een team onder leiding van bioloog prof.dr. Raaijmakers (buitengewoon hoogleraar, NIOO) met prof.dr. Gilles van Wezel gaat onderzoeken welke micro-organismen een gunstige werking hadden op gewassen, voordat de landbouw grootschalige veredeling en bemesting ging toepassen. Deze micro-organismen kunnen de landbouwproductie verhogen zonder pesticiden en kunstmest te gebruiken. Technologiestichting STW en bedrijven investeren samen 3 miljoen euro.

Invloed op groei en ziekte

Van nature worden planten gekoloniseerd door een immens aantal micro-organismen die een grote invloed hebben op bijvoorbeeld de ontkieming en de groei van de plant. Ook bieden ze bescherming tegen ziekteverwekkers. In dat opzicht kun je planten beschouwen als superorganismen, die voor een deel afhankelijk zijn van hun microbioom om bepaalde functies optimaal te kunnen uitvoeren.

Verhogen landbouwproductie

Door het gebruik van pesticiden, bemesting en veredeling is de rol die micro-organismen vervullen bij de groei van gewassen gaandeweg minder groot geworden. Toch kunnen juist die ‘oude bekenden’ een cruciale rol spelen bij het verhogen van de landbouwproductie, zonder daarvoor meer kunstmest of pesticiden te gebruiken.

Antimicrobiële stoffen

Raaijmakers en collega’s gaan achterhalen welke microbiologische ecosystemen zich bevinden op zaden en wortels van zowel gewassen als hun wilde verwanten. Ook onderzoekt het team hoe die micro-organismen precies te werk gaan. Daarbij onderzoeken ze hoe de productie van antimicrobiële stoffen door bacteriën wordt aangezet middels hun interactie met planten. Meer inzicht in dat proces kan leiden tot betere gewasbescherming en zelfs tot nieuwe medicijnen.

'Custom made'

Tot slot moet het programma achterhalen hoe het microbiologische ecosysteem van een plant op maat te maken is voor specifieke eisen die aan gewassen worden gesteld.

Investering door bedrijven en STW

Het project wordt financieel ondersteund door onder mer DSM, Corbion, BaseClear, BioDetection Systems (BDS) en diverse plantveredelingsbedrijven (Bejo Seeds, Enza Seeds, RijkZwaan, Koppert, IncoTec en PlanthealthCure). Bijdrage van STW is 2.1 miljoen euro, van bedrijven 0.9 miljoen euro.

Leidse bijdrage slimme ledverlichting

Leiden is ook betrokken bij een ander gehonoreerd project dat met slimme ledverlichting het energieverbruik in de glastuinbouw wil verminderen met maar liefst 50 procent. Bioloog Remco Offringa is lid van het team onderzoekers, onder leiding van prof.dr.ir Leo Marcelis (Wageningen UR).

Perspectief voor de topsectoren

De onderzoeksvoorstellen zijn de winnaars van het competitieprogramma Perspectief voor de topsectoren. STW ontving in totaal 41 onderzoeksinitiatieven. Zes voorstellen worden als beste beoordeeld en ontvangen een subsidie die varieert van €2 miljoen tot €4,7 miljoen. De gehonoreerde onderzoeksprogramma’s vormen een opleidingsplaats voor in totaal 46 promovendi, 18 postdocs en 19 technisch assistenten.

Over STW

STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en bij elk project onderzoekers en gebruikers letterlijk bij elkaar te brengen. STW vormt het gebied Technische Wetenschappen van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

www.stw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.