Universiteit Leiden

nl en

Delegatie van de Faculteit W&N bezoekt Indonesië

Een delegatie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen bezocht vier universiteiten en de hortus botanicus van Bogor, in Indonesië. Tijdens het bezoek werden concrete afspraken gemaakt met alle bezochte universiteiten over de uitwisseling van staf en studenten. Bovendien werd gesproken over samenwerking bij onderzoek.

De delegatie reisde door West-Java en bezocht Bandung, Bogor en Jakarta en bestond uit de directeur van de faculteit, Drs. G.J. van Helden LL.M.MPA, Prof. dr. L.J. Slikkerveer, hoofd van het Leiden Ethnosystems and Development Programme, Prof. dr. H.P. Spaink, wetenschappelijk directeur van het Instituut Biologie in Leiden, Dr. P.J.A. Kessler, prefect van de Hortus botanicus in Leiden; Prof. dr. ir. H.H. de Iongh, hoofd van het departement Conservation Biology en Dr. B.A. Reith van het Ethnosystems and Development Programme.

Zij bezochten de Universitas Indonesia in Jakarta, het Institut Teknologi Bandung, de Universitas Padjadjaran in Bandung, en de Bogor Agricultural University en Bogor Botanical Gardens van het Indonesian Institute of Science. Het bezoek was succesvol; tijdens het bezoek werden concrete afspraken gemaakt met alle bezochte universiteiten over de uitwisseling van staf en studenten. Bovendien werd gesproken over samenwerking bij onderzoek.

Universitas Indonesia

De decaan van de  Faculty of Mathematics and Natural Sciences van de Universitas Indonesia,  Prof. Dr. Abdul Haris, en de directeur van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen drs. G.J. van Helden tekenden een  Student and Scholar Exchange Agreement in Jakarta. De overeenkomst bekrachtigt de al bestaande banden, en opent daarnaast de weg naar nieuwe samenwerking. De delegatie had ontmoetingen met leden van verschillende departementen; van het departement wiskunde met  Prof. dr. Alhadi Bustamam, van het department scheikunde  Prof. dr. Endang Saepudin, Prof. dr. Usman Sumo Friend Tambunan, Dr. Ridla Bakri en Dr. Budiawan. Verder ontmoette de delegatie van het departement biologie:  Prof Dr. Ariyanti Oetari, Dr. Noverita Dian Takarina en  Prof. Dr. Noviar Andayani, en van het natuurkunde departement  Dr. Agus Salam. Van het bestuur van de UI sprak de delegatie met de  Vice Dean of Human Resources, Venture and Adm.Dr. Rokhmatuloh, met  Head of Training and Education  Dr. Asep Saefumillah en met Biodiversity officer  Dr. Arief Hamidi. Uit de gesprekken bleek dat er concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn op de gebieden Bio Informatica, Biodiversity, Taxonomie, Etnobotanie, Conservation Genetics, Metabolomics en Toxicologie. Verwacht wordt dat binnen enkele maanden de eerste staf medewerkers en studenten zullen worden uitgewisseld.

Institut Teknologi Bandung (ITB)

De delegatie reisde verder naar Bandung, zo’n 3 uur rijden vanaf Jakarta, om daar het Institut Teknologi Bandung (ITB) en de Universitas Padjadjaran te bezoeken. Bij de ITB sprak de delegatie met vertegenwoordigers van de  Faculty of Mathematics and Natural Sciences en de  School of Life Sciences and Technology. Verwacht wordt dat binnenkort met beide faculteiten een  Memorandum of Agreement zal worden gesloten.
Met de decaan van de  School of Life Sciences and TechnologyProf. dr. Tati Suryati Syamsudin Subabar is onder meer afgesproken dat aan beide kanten zal worden geïnventariseerd welke gebieden voor samenwerking in aanmerking komen. Tijdens de gesprekken werden op het gebied van zebravissen de eerste samenwerkingsmogelijkheden geïdentificeerd. Aan het gesprek werd van de kant van ITB onder meer deelgenomen door  Dr. Indra Wibowo (Biomedical Sciences), Prof. dr. Sri Nanan B. Widiyanto (Plant Sciences and Biotechnology), Prof. dr. Djoko T. Iskandar en  Dr. Dian Rosleine (beiden van de afdeling Ecology) en  Dr. Sony Suhandono (Biotechnology). Ook met de  Faculty of Mathematics and Natural Sciences is uitgebreid gesproken over samenwerkingsmogelijkheden. Uit de gesprekken bleek dat er op het gebied van onderzoek naar tuberculose concrete mogelijkheden voor samenwerking zijn. De delegatie zegde toe om op korte termijn na te gaan of er bij het  Lorentz Centrum for Workshops in the Sciences in Leiden een workshop kan worden gewijd aan de problematiek van TBC waarin vanuit beide faculteiten kan worden geparticipeerd. Een ander speerpunt waar op korte termijn formele afspraken over worden gemaakt is gezamenlijke PhD programma’s. De bespreking werd geleid door de decaan van de faculteit,  Prof. Dr. Umar Fauzi, en Prof. Fida Madayanti Warganegara ( Biochemistry),  Hilda Assiyatun ( Vice Dean for Resources), en  Dr. Yudi Soeharyadi ( Research Manager) namen deel aan de vergadering. 
Tot het programma behoorde onder meer een bezoek aan de  Astronomy Research Division en het  Bosscha Observatory, dat een sterke historische band met Leiden heeft. Afgesproken is onder meer dat onze faculteit onderzoek zal doen naar beschikbaar historisch materiaal betreffende de ontstaansgeschiedenis van het Bosscha Observatory in 1923.

Institut Pertanian Bogor (Bogor Agricultural University)

Institut Pertanian Bogor (Bogor Agricultural University) is de belangrijkste universiteit in Indonesië op het gebied van landbouw. Er is uitgebreid gesproken met de  Faculty of Mathematics and Natural Science. Deelnemers aan het gesprek van de kant van Bogor waren  Prof dr. Ir. Nurdiati (Dean), Dr. Hamim ( Vice dean for Resources, Cooperation and Development),  Dr. Iman Rusmana ( Head of department of Biology),  Dr. Bayu Krisnamurthi ( Department of Agribusiness),  Dr. Ir. Miftahudin( Plant Physiology and Genetics)
en  Dr. Irmanida Batubara ( Biopharmaca Research Center). Namens het universitair niveau werd aan de besprekingen deelgenomen door  Dr. Eko Hari Purnomo ( Head of International Collaboration Office) en  Dr. Deni Noviana ( Deputy Director of IPR & Innovation). 
De belangrijkste doelstellingen van Bogor zijn het aantrekken van meer internationale studenten en het publiceren van meer artikelen met internationale collega’s. De komende tijd wordt van beide kanten bezien op welke terreinen concreet kan worden samengewerkt. Op het gebied van veldwerk zijn er mogelijkheden voor Nederlandse studenten om in het kader van uitwisseling in Bogor te studeren.

Bogor Botanical Gardens

Met de Hortus Botanicus in Bogor bestaat er een lange historische band. In het kader van het 425 jarig bestaan van de Hortus botanicus in Leiden zal de directeur van de Hortus in Bogor  Dr. Didik Widyatmoko een gastcollege geven op het wetenschappelijk symposium dat de Leidse Hortus op 17 en 18 april organiseert. Samenwerking zal worden gericht op gezamenlijke PhD’s, gezamenlijke publicaties en de uitwisseling van materiaal.

Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Met de Universitas Padjadjaran (UNPAD) bestaat er vanuit het  Leiden Ethnosystems and Development Program (LEAD) een jarenlange samenwerking op het gebied van Ethnoscience, onderzoek naar “jamu” (traditionele geneesmiddelen) en  Indigeneous Knowledge Systems. Er wordt tevens samengewerkt in het kader van de opleiding Integrated Microfinance Management, een masteropleiding gericht op bestrijding van de armoede in Indonesia. Deze samenwerking is vanuit Leiden tot stand gebracht door Prof. dr, L.J. Slikkerveer.

Met de decaan van de  Faculty of PharmacyProf. dr. Keri Lestari Dandan en de decaan van de  Faculty of Mathematics and Natural Sciences, tevens president van de Indonesian Mathematical SocietyProf. dr. Budi Nurani Ruchjana zijn gesprekken gevoerd over de uitbouw van de samenwerking naar andere terreinen. Aan beide kanten wordt bezien op welke terreinen uitbouw van samenwerking mogelijk is. Vanuit de  Faculty of Pharmacy waren bij de besprekingen betrokken  Prof. dr. Moelyono, en Dr. Melisa IntanBarliana.
Vanuit de  Faculty of Mathematics and Natural Sciences waren verder betrokken  Dr. Iwan Hastiawan ( Chemistry),  Dr. Diah Chaerani ( Mathematics),  Dr. Dikdik Kurnia( Organic Chemistry). Het universitair niveau van UNPAD was bij de besprekingen vertegenwoordigd door  Dr. Setiawan ( Vice Rector for Research) en  Dr. Ir. Herryawan Kemal Mustofa ( Director of Student Affair development and Alumni).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.