Universiteit Leiden

nl en

Belangrijke ILO-opdracht voor Prof Paul van der Heijden

Deze week werd bekend dat Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht en oud-Rector Magnificus van de Universiteit Leiden, een belangrijke adviesopdracht heeft gekregen van de International Labour Organisation (ILO), een onderdeel van de Verenigde Naties dat gevestigd is in Genève.

Internationale stakingsrecht

De ILO bevindt zich al enkele jaren in een hevig intern geschil over het internationale stakingsrecht. Om tot een oplossing te komen wil de ILO werken aan verschillende hervormingsmaatregelen. Een advies over een hervorming van het bestaande toezichtmechanisme van de ILO maakt daarvan deel uit. Van der Heijden is gevraagd om, samen met Judge Abdul Koroma van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, met dit advies te komen. 

International Labour Organisation

Verwacht wordt dat het advies kan helpen het slepende conflict binnen de ILO op te lossen. De ILO is een tripartite (overheden,vakbonden,werkgevers) internationale organisatie waar alle landen ter wereld lid van zijn. Naast de WTO (handel) en IMF (financiën) is de ILO de wereldomvattende organisatie voor werk. Van der Heijden is sinds 2002 onafhankelijk Voorzitter van de vaste ILO-commissie die internationale klachten behandelt over schending van mensenrechten op het werk, ook over stakingsrecht. Van der Heijden en Koroma krijgen tot maart 2016 de tijd onderzoek te doen en het advies uit te brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.