Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Paul van der Heijden

Hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht

Naam Prof.mr. P.F. van der Heijden
Telefoon +31 71 527 6128
E-mail p.f.van.der.heijden@law.leidenuniv.nl

Paul van der Heijden is hoogleraar internationaal arbeidsrecht, verbonden aan de afdeling Sociaal Recht.

Meer informatie Paul van der Heijden

Paul van der Heijden is hoogleraar internationaal arbeidsrecht, verbonden aan de afdeling Sociaal Recht.

Mijn inspiratie

Ieder mens heeft recht op menswaardige arbeid, maar men is vaak niet in de gelegenheid dit te realiseren. Arbeidsrecht tracht werknemers waar ook ter wereld te beschermen tegen te lange werktijden, slechte arbeidsomstandigheden, ongezonde en onveilige werkplekken, et cetera. Internationaal arbeidsrecht, zoals dat wordt vormgegeven door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) probeert overal ter wereld fatsoenlijk werk te realiseren door internationale normen en fundamentele rechten met betrekking tot het werk te formuleren en af te dwingen. Denk bijv. aan het recht een vakbond op te richten en over een cao te onderhandelen. Internationaal arbeidsrecht kan en moet bijdragen tot fatsoenlijk werk. 

Advies- en arbitragecommissie Locale Overheden
Voorzitter
ILO- Governing Body Committee on Freedom of Association (VN)
Voorzitter
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Lid
NVZD
Voorzitter
Raad van Commissarissen IBM Nederland BV
Lid
Raad van Commissarissen Koninklijke Douwe Egberts BV
Lid
Raad van Commissarissen Shell Nederland BV
Lid
Stichting Volkskrant
Voorzitter