Universiteit Leiden

nl en

NWO Vrije Competitie subsidie voor Al-Jallad en Akkermans

Dr. Ahmad Al-Jallad en Prof.dr. Peter Akkermans hebben de NWO Vrije Competitie subsidie toegekend gekregen voor hun onderzoeksproject 'Landscapes of Survival: Pastoralist Societies, Rock Art and Literacy in Jordan's Black Desert, c. 1000 BC to 500 AD. Samen onderzoeken ze antieke nederzettingen, grafmonumenten en inscripties in de Zwarte Woestijn.

Overleven in de Zwarte Woestijn van Jordanië

Satellietbeelden en veldwerk laten zien dat de onherbergzame basaltwoestijn in Jordanië véél rijker is aan archeologische vindplaatsen dan eerder werd gedacht. Overal zijn antieke nederzettingen, grafmonumenten, rotstekeningen en inscripties gevonden. De onderzoekers bestuderen hoe mensen erin slaagden in het verleden de ruige, ongastvrije woestijn naar hun hand te zetten en zo succesvol te exploiteren.

Het multidisciplinaire onderzoeksprogramma streeft ernaar deze rijke, nieuwe datasets (nederzettingen, begrafenissen, rotstekeningen en inscripties) bij elkaar te brengen in één enkel interpretatiekader. Dat is nog nooit eerder gedaan voor deze regio.

Dit onderzoek in de sociale structuren van de Zwarte Woestijn - en hun inbedding in de natuur- en cultuurlandschappen - zal worden ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten vanuit archeologisch, iconografisch, epigrafisch en natuurwetenschappelijk perspetief. Op deze manier wordt de huidige, fragmentarische kennis van het culturele belang van deze uitgestrekte woestijn en de mensen die er woonden in een geheel nieuw licht gezet.

NWO Vrije Competitie subsidie

De NWO Vrije Competitie subsidie stimuleert vrij onderzoek dat niet binnen de thematische programma's valt. Dat wil zeggen dat de onderzoekers zelf kunnen bepalen waar hun onderzoek over gaat, zo lang het maar past binnen de Geesteswetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.