Universiteit Leiden

nl en

Zoek mee naar nieuwe antibiotica

Meehelpen bij de zoektocht naar nieuwe antibiotica? Bestel dan het practicum Antibiotica Gezocht! Een nieuw lespakket ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Practicum

Het team achter Antibiotica Gezocht! heeft een nieuw en toegankelijk wetenschappelijk practicum opgezet voor de bovenbouw van havo en vwo. In vier lessen , één per week,  gaan leerlingen op zoek naar antibioticumproducerende bacteriën uit de grond en tonen aan dat deze daadwerkelijk antibiotica aanmaken. Leerlingen leren met het practicum en bijbehorende lesmateriaal meer over microbiologie, antibiotica en resistentie. Bovendien kunnen de leerlingen met hun zoektocht bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, dat bij de Universiteit Leiden en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam plaatsvindt.

Lespakket bestellen

Het practicum is in samenwerking met onderwijsbureau De Praktijk ontwikkeld tot een volwaardig lespakket. Het lespakket bestaat uit lesmateriaal en het practicumpakket. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden via www.praktijk.nu. Het practicumpakket is te bestellen bij de Universiteit Leiden. 
Het pakket kan maandelijks worden besteld via de website van Antibiotica Gezocht! en kost €55,-.

Microbiologie op middelbare scholen

Antibiotica Gezocht! wil alle havo en vwo scholieren de kans bieden te zien hoe echt wetenschappelijk onderzoek eruit ziet en hoe leuk het is. Scholieren zijn de wetenschappers van de toekomst die hopelijk de antibioticumproblematiek gaan helpen oplossen. Interesse voor het vak microbiologie is daarbij een must en gezien dit vak relatief weinig aandacht krijgt in het huidige lesprogramma is daar een wereld te winnen.

Academische Jaarprijs

Team Antibiotica Gezocht! bestaat uit medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden (Moleculaire Biotechnologie) en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (Medische Microbiologie).  Zij wonnen in 2011 de Academische Jaarprijs, de grote prijs voor het populariseren van wetenschap. Het ontwikkelen van het lespakket is gerealiseerd met een deel van het prijzengeld van de Academische Jaarprijs.

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.