Universiteit Leiden

nl en

Elsevier enquete

Studenten en hoogleraren vinden Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) in Leiden het beste! Ook Informatica is volgens studenten het beste in Leiden en hoogleraren vinden Wiskunde in Leiden het beste!

Elsevier’s Onderzoek De beste studies 2008 (door ResearchNed) is gepubliceerd. Ieder jaar wordt een enquête afgenomen onder hoogleraren/hoofddocenten en studenten door een zelfstandig onderzoekbureau. Het is niet toegestaan om te stemmen op je eigen universiteit en je opleiding moet minstens aan drie universiteiten gegeven worden omdat anders twee universiteiten elkaar, of één universiteit zichzelf, zou beoordelen.

6 rubrieken

Studenten worden, steekproefsgewijs en anoniem, 38 vragen voorgelegd. Voor de bachelor enquête zijn deze verdeeld in zes rubrieken: 

 • faciliteiten (o.a. zitplaatsen, computers, beschikbaarheid studiemateriaal en tentamenlocaties) 
 • inrichting van de opleiding (o.a. keuzemogelijkheden, mogelijkheid tot stages en in het buitenland studeren zonder achterstand op te lopen) 
 • onderwijs (o.a. aansluiting op voortgezet onderwijs, haalbaarheid, kwaliteit van hoor- en werkcolleges) 
 • docenten (o.a. bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid buiten colleges, begeleiding bij opdrachten) 
 • toetsing (aansluiting van tentamens op studiemateriaal en colleges) 
 • organisatie en communicatie (o.a. nakijktermijn tentamens, roostering, interne communicatie).

Hoogleraren

Van de 7770 aangeschreven hoogleraren waren er 1927 respondenten. Zij hebben de opleidingen op hun eigen vakgebeid beoordeeld op: de kwaliteit van het bachelorprogramma, docenten en wetenschappelijke publicaties van de staf, en het aanbod van masteropleidingen.

De besten

Van de 8 bachelor opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden voldoen er 6 aan de eisen om mee te doen (Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Informatica, Wiskunde, Biologie, Natuur- en Sterrenkunde). Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) komt zowel volgens studenten als hoogleraren en hoofddocenten als beste opleiding in zijn soort uit de enquête. Informatica is volgens studenten in Leiden het beste en Wiskunde is volgens hoogleraren en hoofddocenten in Leiden het beste. Geen slechte score voor Leiden!

Cijfers

 • BFW volgens hoogleraren eindigt met 41% van de stemmen op nr 1. Het eindoordeel van bachelor studenten is 7,5 (daarmee de concurrenten met 0,5 of 0,4 verschil achter zich latend). Vooral de onderdelen faciliteiten en toetsing springen er uit met respectievelijk 8,0+ en 7,8. Ook scoort BFW goed op het subonderdeel communicatie met student binnen organisatie en communicatie met een 7,9+.
 • Informatica scoort met een eindoordeel van 7,6 het hoogst volgens de studenten. Dit komt met name door de onderdelen faciliteiten (8,2), docenten, en toetsing (beide 7,8). Ook hier scoort het subonderdeel communicatie met student binnen organisatie en communicatie hoog met een 8,1+.
 • Wiskunde is volgens 43% van de hoogleraren en hoofddocenten de nummer 1 van ons land. Er is geen uitwerking van de studentenenquête voor Wiskunde in de Elsevier special.
 • Biologie eindigt volgens studenten op een gedeelde derde plaats met een eindoordeel van 7,5. Wederom scoort faciliteiten goed (8), alsmede docenten (7,9). Ook de haalbaarheid van het eerste jaar (binnen de categorie onderwijs) en afspiegeling van de opleiding in het eerste jaar (in de categorie inrichting opleiding) scoren goed met respectievelijk een 7,8 en 8,1.
 • Natuur- en Sterrenkunde hebben door enkele 0,1 verschil een gedeelde vierde plaats in het studenten onderzoek. Faciliteiten (8,3), docenten (7,8), toetsing (7,6) en onderwijs (7,3) komen goed uit de bus. Bij de hoogleraren/hoofddocenten eindigen Natuur- en Sterrenkunde in Leiden op de tweede plaats.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.