Universiteit Leiden

nl en

Willeke van Roon

Hoogleraar humane genetica

Naam
Prof.dr. W.M.C. van Roon
Telefoon
+31 71 526 52694
E-mail
w.vanroon@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-3035-0533

Willeke M.C. van Roon-Mom is hoogleraar Humane Genetica, in het bijzonder van translationele studies van neurodegeneratieve aandoeningen. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de Biomedische Wetenschappen Master Examencommissie, algemeen bestuurslid van het Medical Genomics LUMC onderzoeksthema, co-director van het Dutch Center for RNA Therapeutics (DCRT). Ik ben een actief lid geweest van het European Huntington’s Disease Network, ben lid van de Wetenschappelijke en Bio-ethische Adviesraad van de EHDN en de Hersenstichting en ben verkozen tot kernlid van de internationale Ataxia Advisory Committee for Therapeutics. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Nederlands ZvH Onderzoeksnetwerk.

Meer informatie over Willeke van Roon

Willeke M.C. van Roon-Mom is hoogleraar Humane Genetica, in het bijzonder van translationele studies van neurodegeneratieve aandoeningen. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de Biomedische Wetenschappen Master Examencommissie, algemeen bestuurslid van het Medical Genomics LUMC onderzoeksthema, co-director van het Dutch Center for RNA Therapeutics (DCRT). Ik ben een actief lid geweest van het European Huntington’s Disease Network, ben lid van de Wetenschappelijke en Bio-ethische Adviesraad van de EHDN en de Hersenstichting en ben verkozen tot kernlid van de internationale Ataxia Advisory Committee for Therapeutics. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Nederlands ZvH Onderzoeksnetwerk.

Humane Genetica

Het werk van Willeke van Roon-Mom is translationeel waarbij ze nauw samenwerkt met klinische afdelingen en het bedrijfsleven. Unieke crowd-funding acties door patiënten zorgen niet alleen voor financiële input in haar onderzoek, maar zorgen ook dat het perspectief van patiënten worden meegenomen in de onderzoeksprojecten. Het hoofd thema van haar onderzoek betreft autosomaal dominant overerfbare vormen van neurodegeneratieve aandoeningen, die allemaal abnormale eiwitophopingen in de hersenen als kenmerk hebben. Ze bestudeert ziekte mechanismes, potentiële biomarkers, en gebruikt deze informatie om nieuwe therapieën te ontwikkelen, met een focus op RNA targeting therapieen. Met deze benoeming wil ze haar expertise gaan toepassen op ultra-zeldzame aandoeningen. Haar onderzoek maakt onderdeel uit van de LUMC thema’s Neuroscience, Medical Genomics, Cell Tissue en Organs as well as Academic Pharma. De NWA routes waar haar Onderzoek op aansluit zijn regenerative medicine, personalised medicine, NeuroLabNL and health research, prevention and treatment.

Wetenschappelijke carrière

Willeke M.C. van Roon-Mom is hoogleraar Humane Genetica, in het bijzonder van translationele studies van neurodegeneratieve aandoeningen. Ze studeerde Medische Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en behaalde haar PhD in oktober 2004 aan de University of Auckland in Nieuw Zeeland aan eiwit interacties in de ziekte van Huntington. Na een PostDoc in Nieuw Zeeland kwam ze terug naar Nederland om te werken bij de afdeling Humane Genetica van het LUMC, waar ze haar eigen onderzoeksgroep startte. Ze is mede-oprichter van het Dutch Center for RNA Therapeutics die als doel heeft om RNA targeting therapieën te ontwikkelen voor patiënten met zeer zeldzame mutaties. Haar benoeming op professor was op 1 oktober 2021 en haar oratie op 28 maart 2022.

Hoogleraar humane genetica

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Humane Genetica

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • BridgeBio Pharma Input leveren voor onderzoek en ontwikkeling therapieën voor genetische ziekten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.