Universiteit Leiden

nl en

Tom Ottenhoff

Hoogleraar Immunologie, in het bijzonder de afweer tegen mycobacteriën

Naam
Prof.dr. T.H.M. Ottenhoff
Telefoon
+31 71 526 2620
E-mail
t.h.m.ottenhoff@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-3706-3403

• Hoogleraar Immunologie, in het bijzonder de immunologie en immunogenetica van mycobacteriële infectieziekten. • Hoofd Laboratorium van de Afdeling Infectieziekten • Hoofdgroep Immunologie en Immunogenetica van Bacteriële Infectieziekten Mijn missie is het ontrafelen van immunologische en gastheer-genetische mechanismen van beschermende en pathologische immuniteit tegen mycobacteriële infecties, om effectievere interventie strategieën te ontwerpen, waaronder nieuwe vaccinatie strategieën, innovatieve diagnostische en antimicrobiële behandelingen.

Meer informatie over Tom Ottenhoff

Tuberculose

Tuberculose onderzoek is een belangrijk thema in mijn onderzoeksprogramma's. Het tbc-onderzoek is fundamenteel, preklinisch, translationeel en klinisch van aard en omvat deels gehumaniseerde diermodellen van tuberculose. Ons onderzoek is met name gericht op het ontwikkelen van betere vaccins, evenals diagnostische, immunologische, transcriptomische en metabole "biomarker profielen". Dit werk heeft geleid tot een aantal “eerst-in-de-mens” klinische trials met nieuwe, moleculair gedefinieerde synthetische tbc-vaccins. Systeembiologie, chemische genetica, transcriptomics, metabolomics en immunomics-benaderingen worden in mijn lab gebruikt om de belangrijkste cellulaire signaalroutes te identificeren in de afweer van de gastheer tegen intracellulaire pathogenen in het algemeen, en M. tuberculosis en Salmonellae in het bijzonder. Ook worden correlaten van bescherming en mogelijke correlaten van risico op het ontwikkelen van ziekte onderzocht. Daarnaast is er aandacht voor de rol van co-infecties (worm-infecties, HIV) en co-morbiditeit, waaronder diabetes type 2, een belangrijke tbc-risicofactor. Technologieën ontwikkeld in het onderzoek naar tbc hebben het ook mogelijk gemaakt biomarkers van door ebola-vaccins geïnduceerde beschermende immuun responses in kaart te brengen. Er zijn uitgebreide internationale samenwerkingsnetwerken, waaronder met toonaangevende partners uit endemische gebieden / landen uit de EU, de VS en tbc endemische gebieden (SA, Gambia, Gabon, Ethiopië, Indonesië, Brazilië, China, enz.). De groep heeft een sterke internationale reputatie en een uitgebreide portfolio van externe projecten.

Enkele wetenschappelijke bijdragen

We hebben een internationaal onderzoeksprogramma ontwikkeld op het gebied van de immunologie, celbiologie en immunogenetica van mycobacteriële infectieziekten. We ontdekten onder andere de eerste specifieke doelwit antigenen voor tegen mycobacterium gerichte T-cellen bij de mens; waren betrokken bij het identificeren van de eerste Thelper-1-cellen bij de mens; ontdekten een nieuwe menselijke immuundeficiëntie die het gevolg was van genetische mutaties in de receptor voor interleukine-12; isoleerden de eerste monoklonale T-regulatoire cellen bij de mens; zijn betrokken geweest bij vele genetische studies met vele anderen waarin we verschillende nieuwe genetische varianten ontdekten die invloed hebben op het risico op tuberculose en lepra; we ontdekten samen met prof. Jacques Neefjes een nieuwe PKB / Akt1 gecontroleerde signaalroute die gemanipuleerd wordt door Salmonella en Mtb om fagosoom-lysosoom fusie te remmen; vonden receptor tyrosine kinasen als nieuwe doelwitten voor gastgerichte therapieën bij TB, en waren nauw betrokken bij verschillende klinische fase I / IIa-trials naar de veiligheid en immunogeniciteit van nieuwe TB-subunit vaccins. Onze wetenschappelijke missie is het ontrafelen van immunologische en gastheer-genetische mechanismen van beschermende en pathologische immuniteit tegen mycobacteriële infecties en gerelateerde infectieziekten, om effectievere interventiestrategieën te ontwerpen. Eén focus ligt daarbij op de rol van T-cel subsets (T-helper, T-regulator), macrofaag subsets, intracellulaire signaleringsnetwerken, cellulaire functie analyses en systeembiologie. Een tweede, meer translationeel georiënteerde focus ligt op het ontdekken van nieuwe relevante Mtb-antigenen, het op basis daarvan ontwerpen van betere TB-vaccins en nieuwe TB-diagnostische testen, en het identificeren van TB-biomarkers.

Wetenschappelijke carrière

Training en opleiding
1982: arts diploma, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
1986: PhD (cum laude), Universiteit Leiden ("HLA klasse II immuun respons genen bij lepra")

Academische aanstellingen
1982-1986: PhD-training en klinisch Bloed Bank Consultant in Transfusie Geneeskunde bij LUMC
1986-1988: Senior Scientist aan het Armauer Hansen Research Institute, Addis Ababa, Ethiopië
1989-1993: Constantijn en Christiaan Huygens Fellow (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
1991-1993: Gasthoogleraar bij de Cell Biology and Metabolism Branch, NICHD, NIH, Bethesda, MD
1994: Universitair docent aan het LUMC
1998: Universitair hoofddocent aan het LUMC
2001: Gewoon Hoogleraar aan het LUMC en de Universiteit Leiden (Afd. Infectieziekten)
2008: Gastprofessor aan Stanford University (Dept Microbiology and Immunology, prof. Gary Schoolnik, Stanford University School of Medicine), Palo Alto, CA.
2018: Gastprofessor aan Stanford University (Dept Immunology, prof. Mark M Davis, Stanford University School of Medicine), Palo Alto, CA.

Training van postdocs en promovendi
Ik heb het voorrecht gehad om in de loop van de jaren met veel uitstekende studenten en onderzoekers in het laboratorium te mogen werken. Ik heb 18 promovendi begeleid, en ben als adviseur bij anderen betrokken. Ik heb > 20 postdoctorale fellows begeleid.

Hoogleraar Immunologie, in het bijzonder de afweer tegen mycobacteriën

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 2
 • Infectieziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C05-43

Contact

Emeritus hoogleraar Immunologie, in het bijzonder de afweer tegen mycobacteriën

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 2
 • Infectieziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

 • EC- HOR2020 framework research program Mr. Horizon2020
 • Stichting tot Steun aan de Tuberculose Bestrijding Member Board ‘s-Gravenhaagse
 • TBVI (www.tbvi.eu) Permanent Senior Management Team Member
 • Aeras TB Foundations’ advisory Biomarker Core W01orking Group Member
 • American Journal of Clinical and Experimental Immunology Member Editorial Board
 • Stop TB Core Working Group on New Vaccines- Task Force on Laboratory Assays Member
 • The Open Microbiology Journal Member Editorial Board
 • BMGF Grand Challenge 6#74/6-2013 project on biomarkers for TB Member of the Steering Committee
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft on “Initiative for new German Centers of Excellence and Master Schoo Member review panel
 • Board Leiden Institute for Immunology (LIFI) permanent member
 • Current Immunology Reviews Member Editorial Board
 • TBVI Steering and Advisory Committee Member
 • Q.M. Gastmann Wichers Member of the Foundation Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.