Universiteit Leiden

nl en

Timo Slootweg

Universitair docent

Naam
Dr. T.J.M. Slootweg
Telefoon
+31 71 527 8934
E-mail
t.j.m.slootweg@law.leidenuniv.nl

Timo Slootweg is sinds 2006 als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Metajuridica, afdeling Rechtsfilosofie.

Meer informatie over Timo Slootweg

Leiden Law Blog

Timo Slootweg studeerde geschiedenis (EUR) en wijsbegeerte (UL). In 2000 promoveerde hij aan de Faculteit Wijsbegeerte te Rotterdam op: Geschiedenis en ethiek: historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida (2000). Te Rotterdam doceerde hij enkele jaren Geschiedfilosofie. Zijn huidige onderzoeksinteresse betreft de filosofie en theologie van het recht in verband met het (christelijk) existentialisme, de dialogische filosofie en het postmodernisme. In 2016 publiceerde hij: Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A326

Contact

 • Slootweg & T.J.M. (2016), To the Encouragement of the Knight of Faith. In: Masaeli, M., Sneller, H.W. (red.) The Root Causes of Terrorism.: Cambridge Scolars Publishing. 373-398.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2016), Over de esthetica van het recht. Tragedie en christendom, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 7(3): 54-70.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (2016), Personalisme: een relatief begrip, Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie 26(1): 2-8.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (2016), Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht. Antwerpen: Garant.boek
 • Slootweg T.J.M. (2015), De deugd en het protestantisme. In: Kinneging A.A.M., Slootweg T.J.M. (red.) Deugdethiek, levensbeschouwing en religie. Houten - Antwerpen: Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum. 70-115.boekdeel
 • Kinneging A.A.M. & Slootweg T.J.M. (red.) (2015), Deugdethiek, levensbeschouwing en religie. Houten - Antwerpen: Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (2014), Rechtsvinding. Paul Scholten en Karl Barth, In de Waagschaal 43(1): 7-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (2014), Hegel en het joodse geloof. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheistische religies.. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen Apeldoorn: Garant. 97-118.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2014), Hegels filosofie van de religie: een overzicht van zijn verschillende benaderingswijzen. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheistische religies. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen Apeldoorn: Garant. 29-44.boekdeel
 • Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. & Sneller H.W. (red.) (2014), Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie Omtrent filosofie nr. 5. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (2014), Kafka's 'Voor de wet': rechtsvinding als literair en existentieel proces. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 389-417.boekdeel
 • Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. & Sneller H.W. (2014), Woord vooraf. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 7 - 15.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2013), Oblivio Magistra Iuris. Recht, geschiedenis en eschatologie. In: Hengstmengel B.D., Slootweg T.J.M. (red.) Recht en persoon. Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten. Deventer: Akkermans & Hunink Uitgevers. 215-231.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2013), Persoon en personalisme bij Paul Scholten. In: Hengstmengel B.D., Slootweg T.J.M. (red.) Recht en persoon. Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten. Deventer: Akkermans & Hunink Uitgevers. 19-40.boekdeel
 • Hengstmengel B.D. & Slootweg T.J.M. (red.) (2013), Recht en persoon. Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten. Deventer: Akkermans & Hunink Uitgevers.boekredactie
 • Hengstmengel B.D. & Slootweg T.J.M. (2013), Redactionele inleiding. In: Hengstmengel B.D., Slootweg T.J.M. (red.) Recht en persoon. Verkenningen in de rechtstheologie van Paul Scholten. Deventer: Akkermans & Hunink Uitgevers. 1-18.boekdeel
 • Brunner E. & Slootweg T.J.M. (red.) (2013), Gerechtigheid. Een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde - Emil Brunner. Den Haag: Jongbloed Jurisch.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (red.) (2013), Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde Regulae: cruciale wijsgerige en theologische werken nr. 2. Den Haag: Jongbloed.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (2013), Inleiding bij de Nederlandse vertaling. In: Overbeek van G., Slootweg T.J.M. (red.) Gerechtigheid. Een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde. Regulae: cruciale wijsgerige en theologische werken Den Haag: Jongbloed juridische boekhandel. IX-XLIV.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2013), Slavernij en vrijheid. Inleiding bij de Nederlandse vertaling. In: Voets G., Slootweg T.J.M. (red.) Slavernij en vrijheid - Nicolai Berdyaev.. Regulae: cruciale wijsgerige en theologische werken Den Haag: Jongbloed juridische boekhandel.boekdeel
 • Voets G. & Slootweg T.J.M. (red.) (2013), Slavernij en vrijheid - Nicolai Berdyaev. Regulae: cruciale wijsgerige en theologische werken. Den Haag: Jongbloed juridische boekhandel.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (red.) (2013), Regulae: cruciale wijsgerige en theologische werken. Jongbloed juridische boekhandel: Den Haag.overig
 • Neuteboom M. & Slootweg E.J. (15 oktober 2012), SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (12 juni 2012), Law and Religion in Literature: Dostojewski’s Grand Inquisitor. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Labuschagne B.C. & Slootweg T.J.M. (2012), Editorial Introduction. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M. (red.) Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden: Brill. xi-xxiii.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. (2012), Hegel's Philosophy of Judaism. In: Labuschagne B., Slootweg T.J.M. (red.) Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden - Boston: Brill / Critical Studies in German Idealism. 125-156.boekdeel
 • Labuschagne B.C. & Slootweg T.J.M. (2012), Hegel's Philosophy of the Historical Religions. Leiden: Brill.boek
 • Slootweg T.J.M. (2012), Idee, Persoon en Ontmoeting bij Paul Scholten, Radix 38(1): 15-31.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (2010), Das Göttliche Gebot und der Geist der Liebe. Eine kritische Auseinandersetzung mit Hegels frühen theologischen Voraussetzungen. In: Arndt A., Cruysberghs P., Przylebski A. (red.) Hegel-Jahrbuch 2010 - Geist?.: Akademie-Verlag. 72-78.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2010), Inleiding. Over de grondslag van de beslissing. In: Slootweg T.J.M., Ellian A., Smith C.E. (red.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer. 1-27.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2010), Liefde, gerechtigheid en recht. Proeve hunner verhouding bij Plato en Kierkegaard. In: Ellian A., Smith C.E., Slootweg T.J.M. (red.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer. 147-180.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2010), Over de grondslag van de beslissing. Naschrift bij Paul Scholtens Beschouwingen. In: Slootweg T.J.M. (red.) Paul Scholten - Dorsten naar gerechtigheid. Deventer: Kluwer. 421-444.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2010), Paul Scholten - Dorsten naar gerechtigheid. Deventer: Kluwer.boek
 • Slootweg T.J.M., Ellian A. & Smith C.E. (2010), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer.boek
 • Slootweg T.J.M. (2009), Love and violence: dialectical reflections on the phenomenology of the crusade. In: Labuschagne B.C., Sonnenschmidt R.W. (red.) Religion, Politics and Law. Philosophical Reflections on the Sources of Normative Order in Society. Leiden: Brill. 223-257.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. & Molier G. (2009), Soevereiniteit en recht: een begripsverkenning. In: Slootweg T.J.M., Molier G. (red.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 11-32.boekdeel
 • Molier G. & Slootweg T.J.M. (2009), Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen Boom masterreeks. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Slootweg T.J.M. (2009), Soevereiniteit, ironie en het goddelijk gebod. Kierkegaard over de filosofische afschaffing van het 'Je moet!'. In: Molier G., Slootweg T.J.M. (red.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 257-304.boekdeel
 • Slootweg T.J.M. & Buve J. (red.) (2008), Hegel actueel. Over de betekenis van het hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek. Deventer: Deventer Universitaire Pers.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (2008), Hegels zedelijkheid en de ethische intentie. In: Slootweg T.J.M., Buve J. (red.) Hegel actueel. Over de betekenis van het hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek. Deventer: Deventer Universitaire Pers. 167-194.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2008), Ter verdediging van het Christendom, Grondtrekken van Kierkegaards ethos van de bewapende neutraliteit, Bijdragen -Amsterdam- 69(4): 382-410.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (2007), Over angst en vertwijfeling als wortels van het kwaad. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (red.) Van kwaad tot Erger, het kwaad in de filosofie. Utrecht: Het Spectrum. 267-296.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2005), Ethiek en de mythe van de zondeval. In: Slootweg T.J.M. (red.) In de schaduw van de boom der kennis. Budel: Damon. 11-34.'non-refereed' congresbijdrage
 • Slootweg T.J.M. (2005), In de Schaduw van de Boom der kennis: ethiek en de mythe van de zondeval, Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie 2: 26-30.artikel in een tijdschrift
 • Slootweg T.J.M. (red.) (2005), In de schaduw van de boom der kennis. Ethiek en de zondeval. Budel: Damon.boekredactie
 • Slootweg T.J.M. (2005), Over de verderfelijkheid van het reflectieve verwijlen: de Boom van Kierkegaard. In: Slootweg T.J.M. (red.) In de schaduw van de boom der kennis. Budel: Damon. 150-175.'non-refereed' congresbijdrage

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie