Universiteit Leiden

nl en

Rigtje Passchier

Duale promovendus

Naam
Drs. R. Passchier MSc
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
r.passchier@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Gemeentelijke regie in het sociale domein. Empirisch en vergelijkend onderzoek'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie over Rigtje Passchier

Haar onderzoek gaat over de relatie tussen burger en lokale overheid (werktitel). Sinds 2015 beslissen gemeenten over de zorg voor ouderen, chronisch zieken, jeugdzorgkinderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat zij hun eigen beleid maken toegesneden op de lokale situatie, zodat recht wordt gedaan aan lokale verschillen. Vanwege een bezuiniging moeten gemeenten dat doen met minder geld. Tegelijkertijd doet de overheid een steeds groter beroep op zelfredzaamheid en participatie van burgers. Burgers staan daar in principe niet onwelwillend tegenover, maar burgers en overheid hebben verschillende maatschappelijke verwachtingen. Het leidt tot spanningen. Mensen stappen naar de rechter als de gemeente een streep door hun huishoudelijke hulp zet. Als inwoners op eigen initiatief voorzieningen opzetten in een wijk krijgen ze van sommige gemeenten een uitbrander, als die vindt dat de voorzieningen niet aan de regels of eisen voldoet. Niet iedereen is even zelfredzaam en bereid of in staat om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Daar komt bij dat door het sterk in Nederland verankerde gelijkheidsbeginsel, lokale verschillen in de pers vaak negatief beoordeeld worden. Het onderzoek richt zich op de ambtelijke en politieke keuzes die moeten leiden tot lokaal (gedragen) maatwerk.

Achtergrond

Rigtje Passchier is interim manager voor de publieke zaak. Zij geeft leiding aan organisatievernieuwing, met een focus op het vergroten van markt- en klantgerichtheid, business development en conceptontwikkeling. Haar basis ligt bij strategische marketing en communicatie. Daarvoor was zij 15 jaar actrice en zangeres, waarvan 6 jaar in de Verenigde Staten. Rigtje Passchier heeft een master in Management van de Publieke Sector van de Universiteit Leiden.

Duale promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Publicaties