Universiteit Leiden

nl en

Rigtje Passchier

Docent

Naam
Drs. R. Passchier MSc
Telefoon
+31 70 800 9400
E-mail
r.passchier@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Gemeentelijke regie in het sociale domein. Empirisch en vergelijkend onderzoek'.

Meer informatie over Rigtje Passchier

Haar onderzoek gaat over de relatie tussen burger en lokale overheid (werktitel). Sinds 2015 beslissen gemeenten over de zorg voor ouderen, chronisch zieken, jeugdzorgkinderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat zij hun eigen beleid maken toegesneden op de lokale situatie, zodat recht wordt gedaan aan lokale verschillen. Vanwege een bezuiniging moeten gemeenten dat doen met minder geld. Tegelijkertijd doet de overheid een steeds groter beroep op zelfredzaamheid en participatie van burgers. Burgers staan daar in principe niet onwelwillend tegenover, maar burgers en overheid hebben verschillende maatschappelijke verwachtingen. Het leidt tot spanningen. Mensen stappen naar de rechter als de gemeente een streep door hun huishoudelijke hulp zet. Als inwoners op eigen initiatief voorzieningen opzetten in een wijk krijgen ze van sommige gemeenten een uitbrander, als die vindt dat de voorzieningen niet aan de regels of eisen voldoet. Niet iedereen is even zelfredzaam en bereid of in staat om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Daar komt bij dat door het sterk in Nederland verankerde gelijkheidsbeginsel, lokale verschillen in de pers vaak negatief beoordeeld worden. Het onderzoek richt zich op de ambtelijke en politieke keuzes die moeten leiden tot lokaal (gedragen) maatwerk.

Achtergrond

Rigtje Passchier heeft ruim 25 jaar management- en advieservaring in de publieke en semipublieke sector. Met haar bestuurskundig promotieonderzoek naar local governance wil zij wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. Rigtje Passchier heeft een master in Management van de Publieke Sector van de Universiteit Leiden.

Docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.