Universiteit Leiden

nl en

Reinaldus Toes

Hoogleraar Experimentele Reumatologie

Naam
Prof.dr. R.E.M. Toes
Telefoon
+31 71 526 1946
E-mail
r.e.m.toes@lumc.nl

René E.M. Toes is hoogleraar experimentele reumatologie en sinds 2001 hoofd van het laboratorium voor Experimentele Reumatologie van het LUMC. Hij kreeg in 2003 een VIDI-, in 2008 een VICI-, in 2015 een ZonMW TOP- en een Graduate program in Immunity, infection and tolerance subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het onderzoek van prof. Toes richt zich op verschillende aspecten van de immunologische reactie achter reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis.

Meer informatie over Reinaldus Toes

Auto-immuunziekten

Het afweersysteem is van cruciaal belang bij de bescherming tegen infecties van virussen en bacteriën. Soms reageert het afweersysteem echter niet goed en richt zich tegen lichaamseigen weefsels. Dit kan leiden tot een auto-immuunziekte, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, sclerodermie of SLE.

Ondanks dat de behandeling van veel van deze ziekten de laatste tijd enorm is verbeterd, kunnen de ziekten nog steeds niet genezen of voorkomen worden. Patiënten hebben veel last van hun chronische ziekte. Dit heeft grote impact op de wijze waarop mensen hun leven kunnen inrichten.  

Ons onderzoek richt zich op de vraag hoe en waarom het afweersysteem ontspoort en zich richt tegen lichaamseigen weefsels waardoor auto-immuunziekten ontstaan. Ook proberen we methoden te ontwikkelen die de auto-reactieve afweerreactie aanpakken en het afweersysteem weer in een goede balans brengen. Het doel van onze studies is om te begrijpen hoe reumatische aandoeningen ontstaan en in stand worden gehouden. Daarnaast proberen we mogelijke biomarkers te ontdekken als voorspellers voor ontstaan van ziekte of uitkomst van behandeling. Door de oorzaken van ziekte in kaart te brengen, hopen we dat ons onderzoek bijdraagt aan een eerdere en betere behandeling van reumatische ziekten zodat deze in de toekomst genezen of zelfs voorkomen kunnen worden.

Wetenschappelijk carrière

René Toes heeft zijn studie Medische Biologie afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 1989. In 1991 is hij begonnen aan zijn promotieonderzoek en in 1996 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. De titel van zijn proefschrift was “Modulation of tumoricidal T cell responses against adenovirus-induced tumours”. Daarna heeft hij als Postdoc gewerkt bij het LUMC waar hij zich verder specialiseerde in de fundamentele aspecten betrokken bij de opwekking van T-cel reacties. In 1998 werd hij Fellow bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en heeft hij gedurende anderhalf jaar gewerkt als onderzoeker bij de afdeling voor immunologie aan de Universiteit van Tübingen. Sinds 2001 is hij hoofd van het laboratorium voor experimentele Reumatologie van het LUMC. Zijn oratie was in 2011 en had de titel “Experimentele reumatologie uitgelicht”.

Prijzen en eervolle benoemingen

1997 CJ Kok Prize for Innovative basic research, Medical faculty University of Leiden

1998 Fellow of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences: ““Mechanisms of exogenous antigen-processing for induction of MHC class I-restricted T cell responses”

2003 VIDI-Laureate Dutch Organization for Scientific Research: “T cell-mediated immune regulation in rheumatoid arthritis”

2008 VICI-Laureate Dutch Organization for Scientific Research: “Rheumatoid Arthritis and the Human Leukocyte Antigens: How do they connect?”

Hoogleraar Experimentele Reumatologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Reumatologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C1-R

Contact

  • Stichting MS Research Voorzitter wetenschappelijke raad
  • ZonMW/NWO Lid commissie ZonMW open competitie
  • Landsteiner Foundation for Blood transfusion Research Lid wetenschappelijke adviesraad
  • Stichting "Vrienden van Solemio" Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.