Universiteit Leiden

nl en

Peter van Wijck

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. P.W. van Wijck
Telefoon
+31 71 527 7868
E-mail
p.w.vanwijck@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7357-9506

Peter van Wijck is universitair hoofddocent, verbonden aan de afdeling Economie.

Meer informatie over Peter van Wijck

Peter van Wijck is als universitair hoofddocent rechtseconomie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij is ook als fellow verbonden aan het Meijers Instituut. 

Peter studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens was hij AIO bij het Tinbergen Instituut. In 1991 is hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd op een proefschrift over inkomensverdelingsbeleid in Nederland. 

Na zijn promotie heeft Peter zich als universitair docent in Leiden zich gespecialiseerd in de rechtseconomie. Tussen 2000 en 2014 was hij coördinator strategieontwikkeling bij het Ministerie van Justitie. Dit voor vier dagen per week, naast een aanstelling aan de Universiteit Leiden. Sinds 2014 is hij voltijds universitair hoofddocent rechtseconomie. 

Hij doet rechtseconomisch onderzoek op het gebied van criminaliteitsbestrijding, geschilbeslechting en aansprakelijkheid. Hierover publiceerde hij in tijdschriften als The European Journal of Law and Economics, Economics Letters, The Review of Law and Economics, Futures, Recht der Werkelijkheid, Beleid en Maatschappij, NJB, NTBR en AV&S.  Over verdelingsvraagstukken publiceerde hij in The Journal of Economic Psychology, Rationality and Society, Kyklos, Applied Economics and The International Journal of Comparative Sociology. 

Hij geeft onderwijs op het gebied van de rechtseconomie, daarbij wordt met behulp van inzichten uit de economische wetenschap gekeken naar de vraag welke gedrags- en welvaartseffecten het recht heeft. Binnen de Master of Public Administration geeft hij de vakken “Economic analysis of competition policy”, “Economics of regulation” en “Future proof regulation”. 

Opleiding

 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, afgestudeerd in 1987
 • Promotie in 1991, Erasmus Universiteit Rotterdam, proefschrift: 
  'Inkomensverdelingsbeleid in Nederland'

Hoofdfuncties

 • Universitair hoofddocent Rechtseconomie, Universiteit Leiden 
 • Coordinator Strategieontwikkeling, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Research Fellow Leiden Law School 

Onderwijs

Doceert o.a.:

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A2.54

Contact

 • wodc Lid begeleidingscommissie #Drempels in de toegang tot het recht#
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.