Universiteit Leiden

nl en

Marijke Veerman

Promovendus

Naam
Mr. M.E. Veerman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.e.veerman@law.leidenuniv.nl

Marijke Veerman is sinds september 2020 verbonden aan het Intituut voor Strafrecht en Criminologie en het Instituut voor Privaatrecht als promovendus.

Meer informatie over Marijke Veerman

Marijke Veerman behaalde in 2018 haar master Straf- en Strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden (cum laude). Tijdens haar studie studeerde zij een semester aan de Université Panthéon-Assas Paris II, werkte zij als student-assistent bij het Instituut voor Metajuridica en liep zij stage bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Na haar afstuderen werkte zij bij het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie en als docent bij de afdeling Straf- en Strafprocesrecht van de Universiteit Leiden. 
Sinds september 2020 is zij verbonden aan het Intituut voor Strafrecht en Criminologie en het Instituut voor Privaatrecht als promovendus. 


Onderzoek

Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject 'Conflictoplossende Instituties'. Zij richt zich in haar onderzoek op de schijnbare ongrijpbaarheid van multinationals voor normhandhaving door overheidsrechtspraak. De aandacht van haar onderzoek gaat onder meer uit naar de oorzaken hiervan en de wenselijkheid van buitengerechtelijke afdoening van zaken tegen multinationals. 


Overige werkzaamheden 

Marijke Veerman is redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht
 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.34

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.