Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Matthias Haentjens

Hoogleraar Financieel Recht

Naam Prof.mr.drs. M. Haentjens
Telefoon +31 71 527 8527
E-mail m.haentjens@law.leidenuniv.nl

Opleiding en loopbaan

Voordat Matthias Haentjens werd benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. In die hoedanigheid voerde hij een gecombineerde transactie- en procespraktijk op het terrein van het financiële recht en maakte hij deel uit van de cassatiepraktijkgroep. 

Professor Haentjens studeerde Grieks en Latijnse Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam (propedeuse cum laude), en haalde zijn doctoraalexamen in 2001. Hij werd leraar klassieke talen, maar behaalde ook zijn doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid (cum laude) in 2003, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Aan dezelfde Universiteit promoveerde hij in 2007. Hij was gastonderzoeker aan Université de Paris II (Panthéon-Assas), Harvard Law School en New York University School of Law.

Onderzoeksgebieden

Tot de kernpublicaties van Matthias Haentjens behoren ‘The Law Applicable to Indirectly Held Securities’ (Boom, 2006), dat het Internationaal Privaatrecht in het international effectenverkeer betreft, en zijn proefschrift, ‘Harmonisation of Securities Law, Custody and Transfer of Securities in European Private Law’ (Kluwer Law International, 2007). Zijn oratie was getiteld ‘De Autonomie van de Alchemist; een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen’ (Boom, 2014). Recentelijk is bij Routledge verschenen het studieboek ‘European Banking and Financial Law’ (2015, geschreven samen met P. de Gioia-Carabellese) en bij Edward Elgar het boek ’Crisis Management in the Banking Sector’ (2015, M. Haentjens en B. Wessels reds.).

Matthias Haentjens is hoofdzakelijk geïnteresseerd in de wijze(n) waarop rechtssystemen omgaan met internationale, financiële ontwikkelingen en innovaties. Zijn expertise ligt op het terrein van het (internationale) financiële recht, het insolventierecht en het internationaal privaatrecht. Hij werkte mee aan de totstandkoming van de Unidroit Convention on Substantive Rules Regarding Intermediated Securities in Rome en publiceerde in binnen- en buitenland over de bewaring en overdracht van effecten, maar ook over andere zaken van (internationaal) privaatrecht.

Onderwijs

Matthias Haentjens is (mede) verantwoordelijk voor de master Financieel Recht, die bestaat uit vakken als Internationale Financiële Transacties in de Praktijk, Nederlands en Europees Financieel Recht en Anglo-Amerikaans Financieel Recht. Ook verzorgt hij (mede) het derdejaarsvak Financial Law, het advanced matersvak International Property Law en diverse cursussen.

Stichting Vluchtelingenhulp
Voorzitter
Stichting Oukha
secretaris
Rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger
Uitgeverij Den Hollander
Lid Redactie Tijdschrift voor Financieel Recht
Chinese Journal of Global Governance
Lid adviesraad
Stichting Grotius Academie
Lid dagelijks bestuur
Kluwer
Lid Redactie Bedrijfsjuridische Berichten
Kluwer
Vaste medewerker Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten
Kluwer
Vaste medewerker Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht
Stichting dr. L. Fuks
Secretaris