Universiteit Leiden

nl en

Marina den Houdijker

Externe Voorzitter College van Beroep voor de Examens en Externe Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften

Naam
Mr.dr. F.M.J. den Houdijker
Telefoon
+31 71 527 8118
E-mail
f.m.j.den.houdijker@bb.leidenuniv.nl

Curriculum vitae

Mr. dr. F.M.J. (Marina) den Houdijker studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was zij student-assistent bij het Instituut voor Immigratierecht, waar zij ook haar scriptie over de ongewenstverklaring van vreemdelingen schreef. Na haar afstuderen in 2005 trad Marina voor de eerste keer in dienst bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, eerst als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en van 2006 tot en met 2010 als promovenda. Als onderwijs- en onderzoeksmedewerker schreef zij een pre-advies voor de Jonge Var over bestuurlijke punitieve sancties. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding prof. mr. J.H. Gerards en gefinancierd door een Vidi-subsidie van NWO (projecttitel: Judicial reasoning in fundamental rights cases – national and European perspectives), mondde uit in het op 27 november 2012 verdedigde proefschrift ‘Afweging van grondrechten in een veellagig rechtssysteem. De toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in strikte zin door het EHRM en het HvJ EU’. De centrale onderzoeksvraag is of de frequente verwijzingen van de Europese hoven naar het proportionaliteitsbeginsel, in het bijzonder de daarin vervatte idee van afweging, bijdragen aan de navolgbaarheid en inzichtelijkheid van hun beslissingen in grondrechtenconflicten. In het proefschrift wordt een rechtstheoretisch onderzoek naar de idee van afweging gecombineerd met een analyse van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU. Met inachtneming van de bijzondere problematiek van de veellagigheid van het Europese systeem van grondrechtenbescherming worden voorstellen gedaan tot verbetering van de Straatsburgse en Luxemburgse afwegingspraktijk (klik hier voor de boekbeschouwing in RM Themis). In januari 2011 vertrok Marina naar Amsterdam om als advocaat-stagiair werkzaam te zijn in de vreemdelingrechtelijke praktijk. In oktober 2012 maakte zij de overstap naar de rechtbank Rotterdam, waar zij werkzaam was bij de sector bestuursrecht en belast was met zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht en het socialezekerheidsrecht. Per 1 februari 2014 is Marina opnieuw in dienst bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Als universitair docent verzorgt en coördineert zij onderwijs op het gebied van het staats- en bestuursrecht, begeleidt zij Bachelor en Master scripties op dat terrein en verricht zij onderzoek op het gebied van haar promotieonderzoek en het nationaal en Europees bestuurs(proces)recht en vreemdelingenrecht.

Onderwijs

  • Staats- en bestuursrechtellijk onderwijs, Bachelor en Master
  • Scriptiebegeleiding, Bachelor en Master

Onderzoeksterrein

Nationaal en Europees bestuursrecht en bestuursprocesrecht; nationaal en Europees vreemdelingenrecht; mensenrechten (EVRM en EU-handvest); rechterlijke belangenafweging; rechterlijke argumentatie.

Nevenwerkzaamheden

  • Vaste annotator AB Rechtspraak en Bestuursrecht
  • Katernmedewerker Europese mensenrechten Ars Aequi
  • Vaste bewerker EHRM-jurisprudentie voor het Nederlands Juristenblad en de Nederlandse Jurisprudentie
  • Medewerker NTM/NJCM-bulletin

Externe Voorzitter College van Beroep voor de Examens en Externe Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften

  • Bestuursbureau
  • Stafbureau
  • Juridische Zaken

Publicaties

  • Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.