Universiteit Leiden

nl en

Marcel IJsselstijn

Promovendus

Naam
M. IJsselstijn MA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.ijsselstijn@arch.leidenuniv.nl

Zie Engelstalig profiel Marcel IJsselstijn

Promovendus

 • Faculteit Archeologie
 • World Archaeology
 • Historical Archaeology
 • IJsselstijn M., Rutte R. & Wegner J. (2018), Bescheiden pionier. In Memoriam Jacobus Christiaan (Ko) Visser, Tijdschrift voor Historische Geografie 3: 67-77. artikel in een tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2018), Tracing the persistence of medieval plot boundaries in a central street: Breestraat in Leiden, The Netherlands. In: Kars M., Oosten R.M.R. van, Roxburgh M.A., Verhoeven, A.A.A. (red.) Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology presented to Frans Theuws. Zwolle: SPA Uitgevers. 236-242. boekdeel
 • Vos P.C., Jongma S., IJsselstijn M. & Vries S. de (2017), Grondig bekeken. Landschapsgeschiedenis van de regio in kaart, Delf. Cultuurhistorisch magazine voor Delft 19(1): 20-23. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vos P.C., IJsselstijn M., Jongma S. & Vries S. de (2017), Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd op paleolandschappelijk onderzoek en getijsysteemkennis. Toelichting op de regionale paleolandschappelijke kartering, uitgevoerd in het kader van het uitbrengen van de Atlas Westland. nr. 130. rapport
 • IJsselstijn M. & Mil Y. van (2017), Tienduizend jaar ruimtelijke ontwikkeling in Midden-Delfland, Midden-Delfkrant 172: 6-9. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • IJsselstijn & M. (2016), De Grote Ontginning. In: Abrahamse, J.E., Zee, A. van der, (red.) Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 35-51. boekdeel
 • Abrahamse, J.E., IJsselstijn & M. (2016), Waterstaat, handel en stedelijke naijver. In: Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water. Bussum: Thoth. 52-75. boekdeel
 • IJsselstijn, M, Mil & Y.B.C. van (2016), Atlas van het Westland. 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. boek
 • Schie D. van, Mill Y. van & IJsselstijn M. (22 november 2016), Atlas van het Westland is af for WOS Nieuws(WOS) [interview]. televisie-of radio-optreden
 • Anker, R. van der & IJsselstijn M (25 augustus 2016), 10.000 jaar Westland gevangen in een atlas. Geïnterviewd door Anker, R. van der, [interview]. overig
 • Rutte, R, , IJsselstijn & M. (2016), Town formation and waterways: the big urban boom. In: Rutte, R., Abrahamse, J.E. (red.) Atlas of the Dutch Urban Landscape. Bussum: Thoth. 172-187. boekdeel
 • IJsselstijn M. (2015), Feiten, verhalen, beelden en het grotere geheel : Een beknopte historiografie van de Hollandse dorpsgeschiedenis, Holland. Themanummer: Adel in Holland 47(2): 52-59. artikel in een tijdschrift
 • Abrahamse J.E. & IJsselstijn M. (2015), 'Je moet niet in vastliggende ruimtelijke structuren denken, maar in stromen, activiteiten, invloedssferen, constellaties'. Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenis, Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 3-14. artikel in een tijdschrift
 • IJsselstijn & M. (2015), Space syntax voor historisch-ruimtelijk onderzoek. Bespreking van: Craane, M.L. (19 juni 2013) Spatial patterns; the late-medieval economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective., Historisch-Geografisch Tijdschrift 33(1): 48-51. boekbespreking
 • Rutte R.J. & IJsselstijn M. (2014), 1000-1500. Stadswording aan waterwegen: de grote stedenboom. In: Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 170-185. boekdeel
 • IJsselstijn M. (2014), De ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Barendrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog, Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht (137): bijlage. artikel in een tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2014), Dubbelrecensie Bespreking van: Oudhof J.W., Verhoeven A.A.A., Schuuring I., Groothedde M. (2013) Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad, Amsterdam Een vorstelijke palts te Zutphen? Macht en prestige op en rond het plein ’s-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening, Approaching Religion 113(1). boekbespreking
 • IJsselstijn M. (2014), Recensie Bespreking van: Schoor, A. van der (2013) De dorpen van Rotterdam van ontstaan tot annexatie, Holland. Themanummer: Adel in Holland . boekbespreking
 • IJsselstijn M. & Mil Y.B.C. van (2014), Transformaties in binnensteden. In: Rutte R.J., Abrahamse J.E. (red.) Atlas van de verstedelijking van Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Bussum: Thoth. 272-289. boekdeel
 • IJsselstijn M. (2014), Veelzijdige Biesbosch-atlas toont de rijkdom van de kaart Bespreking van: Wijk W. van (2012) Historische atlas van de Biesbosch, Historisch-Geografisch Tijdschrift 32(1): 45-47. boekbespreking
 • IJsselstijn & M. (2013), Recensie Bespreking van: Winsen, M.R. van, Velzen, H.J. van (2012) Binnen de poorten. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen, Vitruvius 25. boekbespreking
 • Ouwens, M., Es, E. van, IJsselstijn, M., Klaarenbeek & R. (2012), Barendrecht. De ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde. Barendrecht: Stichting het Monumentale Barendrechtse Boek. boek
 • IJsselstijn & M. (2012), Meer overzicht, geen versnippering Bespreking van: Brand, H., Benders, J., Nip, r. (2011) Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 125: 125-127. boekbespreking
 • Abrahamse, J.E., Mil, Y.B.C. van, Rutte, R.J., IJsselstijn & M. (2012), Stedelijke patronen en patronen van steden. In: Taverne, E., Klerk, L. de, Ramakers, B., Dembski, S. (red.) Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing. Rotterdam: NAi010 Uitgevers. 24-40. boekdeel
 • IJsselstijn, M., Kruidenier & M. (2012), Zeist, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerckebosch. boek
 • IJsselstijn M. (2011), Enkele grote lijnen in de Nederlandse stedenbouwgeschiedenis. Een vergelijkende studie naar de binnensteden van Utrecht, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, Approaching Religion 110: 89-107. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2011), Rood voor groen in historisch perspectief, Rooilijn 44: 292-299. artikel in een tijdschrift
 • IJsselstijn M. (2011), Schaatsen in de stad, Holland. Themanummer: Adel in Holland 43: 56-60. artikel in een tijdschrift
 • Opgenomen in intern register
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.