Universiteit Leiden

nl en

Kees Nagtegaal

Docent

Naam
Drs. C. Nagtegaal MSc
Telefoon
+31 708009 483
E-mail
c.nagtegaal@fgga.leidenuniv.nl

In zijn onderzoek richt Kees Nagtegaal zich op het Nederlandse vluchtelingenbeleid in de twintigste eeuw. Zijn kernvraag is hoe de Nederlandse overheid in die periode op de vluchtelingencrises reageerde.

Meer informatie over Kees Nagtegaal

Vluchtelingenbeleid is een belangrijk onderwerp in de Nederlandse politiek. De oppervlakkige beschouwer zou kunnen denken dat het met name de laatste twee decennia van groot belang is geweest en dat het daarvoor geen rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek. Niets is minder waar. Als sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen een miljoen Belgische vluchtelingen de Nederlandse grenzen overstaken, is vluchtelingenbeleid een belangrijk politiek onderwerp. Het toenmalige beleid was gebaseerd op de uit 1849 stammende vluchtelingenwetgeving. De Nederlandse overheid diende op basis van deze wetgeving beleid uit te voeren. De ervaringen van de Nederlandse overheid met vluchtelingen(-crises) sinds 1914 hebben telkens geleid tot een reeks van aanpassingen in wetgeving en beleid. Deze aanpassingen leidden uiteindelijk tot de huidige wetgeving die dateert uit 2000.

In het kader van het proefschrift wordt het Nederlandse vluchtelingenbeleid in de gehele twintigste eeuw, aan de hand een aantal vluchtelingencrises: 1914, 1933-1940, 1948, 1956, 1968, 1980, 1992-1995, onderzocht. Centraal staat hoe de Nederlandse overheid reageerde op deze crises. Welke maatregelen werden getroffen op welke gebieden (juridisch, beleidsmatig en organisatorisch) en welke argumenten werden gehanteerd bij het vaststellen van dit beleid. Onder andere wordt onderzocht of er verschillen bestaan bij de vaststelling en uitvoering van het beleid tussen de diverse coalitieregeringen in de twintigste eeuw. 

Ik heb politieke wetenschappen en bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Op dit moment ben ik in dienst van Universiteit Leiden - Campus Den Haag en gedetacheerd bij het Montesquieu Instituut te Den Haag. Ook ben ik docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.87

Contact

Docent/Duale Promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.87

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie