Universiteit Leiden

nl en

Kees Nagtegaal

Docent

Naam
Drs. C. Nagtegaal MSc
Telefoon
+31 708009 483
E-mail
c.nagtegaal@fgga.leidenuniv.nl

Werkzaam als docent Bestuurskunde en participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift: 'Twintigste-eeuwse vluchtelingen in Nederland: cases, dimensies en patronen. Een analyse van het Nederlandse vluchtelingenbeleid in de twintigste eeuw'.

Meer informatie over Kees Nagtegaal

Vluchtelingenbeleid is een belangrijk onderwerp in de Nederlandse politiek. De oppervlakkige beschouwer zou kunnen denken dat het met name de laatste twee decennia van groot belang is geweest en dat het daarvoor geen rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek. Niets is minder waar. Als sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen een miljoen Belgische vluchtelingen de Nederlandse grenzen overstaken, is vluchtelingenbeleid een belangrijk politiek onderwerp. Het toenmalige beleid was gebaseerd op de uit 1849 stammende vluchtelingenwetgeving. De Nederlandse overheid diende op basis van deze wetgeving beleid uit te voeren. De ervaringen van de Nederlandse overheid met vluchtelingen(-crises) sinds 1914 hebben telkens geleid tot een reeks van aanpassingen in wetgeving en beleid. Deze aanpassingen leidden uiteindelijk tot de huidige wetgeving die dateert uit 2000.

In het kader van het proefschrift wordt het Nederlandse vluchtelingenbeleid in de gehele twintigste eeuw, aan de hand een aantal vluchtelingencrises: 1914, 1933-1940, 1948, 1956, 1968, 1980, 1992-1995, onderzocht. Centraal staat hoe de Nederlandse overheid reageerde op deze crises. Welke maatregelen werden getroffen op welke gebieden (juridisch, beleidsmatig en organisatorisch) en welke argumenten werden gehanteerd bij het vaststellen van dit beleid. Onder andere wordt onderzocht of er verschillen bestaan bij de vaststelling en uitvoering van het beleid tussen de diverse coalitieregeringen in de twintigste eeuw. 

Ik heb politieke wetenschappen en bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Op dit moment ben ik in dienst van Universiteit Leiden - Campus Den Haag en gedetacheerd bij het Montesquieu Instituut te Den Haag. Ook ben ik docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.87

Contact

Docent/Duale Promovendus

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.87

Contact

 • Nagtegaal & C. (2014), Toevlucht in Amsterdam. Een quaestie van Hollandsch fatsoen. In: Blom, R., Linden van der, H. (red.) Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog. Soesterberg: Uitgevrij Aspekt. 59-111.boekdeel
 • Dijkstra G. & Nagtegaal C. (2014), Bespreking van: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013) Een verruimd perspectief op rijkstoezicht?, Advances in Emergency Medicine 2014(2): 87-91.boekbespreking
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2014), Een verruimd perspectief op rijkstoezicht?, Advances in Emergency Medicine (2): 87-91.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nagtegaal C. (18 september 2009), Security, Insecurity and Migration in The Netherlands. (Lezing). Leicester University, UK.overig
 • Nagtegaal C. & Vries J. de (2008), Code Loorbach te vrijblijvend.. In: Mulier instituut (red.) Jaarboek Sport. Beleid en onderzoek, editie 2007/2008.. Nieuwegein: Mulier Instituut en Arko Sports Media.boekdeel
 • Nagtegaal C. (2008), 'De verantwoording van maatschappelijke ondernemingen' [Bespreking van: Minderman, G.D. (2008) Legitimatie & verankering: uitdagingen voor de maatschappelijke ondernemer. Amsterdam: Vrije Universiteit], Advances in Emergency Medicine 4(4): 92-95.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2008), De verantwoording van maatschappelijke ondernemingen., Advances in Emergency Medicine 4: 92-95.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries J. de & Nagtegaal C. (2007), Besturen als sport, een onderzoek naar competenties van besturen in de Nederlandse sportsector. Den Haag: Ministerie van VWS.rapport
 • Vries J. de & Nagtegaal C. (2007), Code Loorbach te vrijblijvend, Sport & Strategie : 35-36.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie