Universiteit Leiden

nl en

Kees Goudswaard

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

Naam
Prof.dr. K.P. Goudswaard
Telefoon
+31 71 527 7756
E-mail
k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Meer informatie over Kees Goudswaard

CV (kort)

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hij is hoofd van de Afdeling Economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling.

Kees Goudswaard heeft diverse onderzoeksprogramma’s geleid. Vanaf 2005 is hij  algemeen projectleider van het onderzoeksprogramma “Hervorming sociale zekerheid’’, dat met 2,7 miljoen euro is gefinancierd door Instituut Gak. Als fellow van Netspar (Tilburg University) doet hij onderzoek op het terrein van de pensioenen.

Naast zijn academische werk vervult hij diverse advies- en toezichtfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Hij was 14 jaar kroonlid van de SER en is op dit moment voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet adviseert over de toekomst van de pensioenen.

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in 1981 (cum laude)
 • Promotie in 1988 aan Universiteit Leiden, proefschrift over 'Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek'

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit Leiden (sinds 2000)
 • Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid vanwege Instituut GAK (sinds 1995)
 • Hoofd Afdeling Economie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (sinds 2000)            

Selectie overige functies

 • Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank
 • Voorzitter SER Commissie Toekomst Pensioenen 
 • Voorzitter Onderwijsraad van Progresz/Capabel, Hogeschool voor Sociale Zekerheid
 • Expert advisor Montae Pensioen, lid Taskforce 
 • Lid Editorial Board Netspar, Tilburg University 
 • Lid Partner Research Council Netspar, Tilburg University
 • Lid redactie Journal Public Finance and Management  
 • Lid redactie Tijdschrift voor Openbare Financiën
 • Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting
 • Lid Raad van Advies programma Pensioenexecutive, Erasmus Universiteit Rotterdam / ESAA
 • Lid Curatorium van het Europa Instituut, Universiteit Leiden
 • Lid Raad van Advies Stichting PensioenLab

Selectie voormalige (neven)functies

 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994 - 2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (2000 - 2006)
 • Voorzitter Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Sociaal-Economische Raad (2007 - 2010)
 • Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen t.b.v. Minister van SZW (2009-2010); in verband hiermee de KPS Award 2010 en de NPN-pensioenprijs 2010 ontvangen
 • Lid Centrale Plancommissie (adviescommissie directie Centraal Planbureau (1997 - 2004)
 • Lid Raad van Advies Macro-economische Statistieken, CBS (2008 - 2012) 
 • Lid Delta Lloyd Adviescollege (2005 - 2012)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Achmea Vitale (2009 - 2012)
 • Member Scientific Committees International Institute of Public Finance
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek (1999 - 2000)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (1999 - 2012) 
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (2007 - 2011)
 • Lid Strategisch Adviescollege Verbond van Verzekeraars (2012) 

Onderwijs

Doceert o.a.: 

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

Hoogleraar Toegepaste Economie, Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251

Contact

 • De Nederlandsche Bank Lid Raad van Commissarissen
 • De Nederlandsche Bank Lid van de Bankraad
 • Sociaal-Economische Raad Voorzitter SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel
 • Montae Pensioen Lid Task Force Montae Pensioen als Expert Adviser
 • Netspar, Universiteit Tilburg Lid Editorial Board van Netspar (Network on Pensions, Aging and Retirement)
 • Capabel/Progresz, Hogeschool voor Sociale Zekerheid Voorzitter Onderwijsraad
 • Mr. Hans van Mierlo Stichting Lid Raad van Advies
 • Netspar, Universiteit Tilburg Lid Stichtingsraad
 • KHMW Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Journal Public Finance and Management Lid Editorial Board
 • Ministerie van SZW Extern adviseur onderzoek
 • Stichting Pensioenlab Lid Raad van Advies
 • KHMW Lid jury Jan Brouwer Scriptieprijs Economische Wetenschappen